Lieferungen - 443295-2018

11/10/2018    S196    - - Lieferungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Sicherheitssoftwarepaket

2018/S 196-443295

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK10434
Csokonai utca 3.
Budapest
1081
Ungarn
Kontaktstelle(n): dr. Mihics Petra
Telefon: +36 17957379
E-Mail: mihics.petra@nisz.hu
Fax: +36 13031000
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.nisz.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.nisz.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Adásvételi szerződés megkötése – Központi naplógyűjtő- és elemző rendszer eszközeinek és a kapcsolódó licenceinek szállítása, üzembe helyezése, implementálása

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48730000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Adásvételi szerződés megkötése – Központi naplógyűjtő- és elemző rendszer eszközeinek és a kapcsolódó licenceinek szállítása, üzembe helyezése, implementálása

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48730000
42965000
72000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

Szállítás: két budapesti helyszín; költöztetés: egy budapesti és egy pest megyei helyszín.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1 db komplex, georedundáns kialakítású, tenant működésre alkalmas, magas rendelkezésre állású naplógyűjtő és naplóelemző rendszer szállítása, üzembe helyezése, teljes körű konfigurálása, bevezetése az igényeknek megfelelően, mely alkalmas a hardver- és hálózati infrastruktúra, az operációs rendszerek, a köztes réteg és az alkalmazási réteg elemeiből származó naplóüzenetek központosított gyűjtésére, tárolására és elemzésére. A szállított rendszer integrálása az Ajánlatkérő meglévő RSA SA naplóelemző rendszerével, valamint az Ajánlatkérő által biztosított mentési, archiválási és felhő automatizálási rendszerekkel. A szállított rendszerrel kapcsolatos dokumentációk elkészítése és leszállítása. A szállított megoldás tekintetében üzemeltetői és elemzői oktatás.

Nyertes Ajánlattevőtől elvárt feladatok:

A szükséges naplógyűjtő és elemző eszközök és a működéshez szükséges tároló eszközök, hálózati eszközök, szoftverek és 150 000 EPS kiszolgálására elegendő licencszállítása.

Az eszközök és szoftverek üzembe helyezése, konfigurálása, a naplóforrások bekötése az ideiglenes és a végleges helyszíneken.

Az eszközök költöztetése az ideiglenesről a végleges helyszínre.

Az eszközök és szoftverek integrálása a meglévő RSA SA naplóelemző rendszerrel.

Integrációs feladatok végrehajtása az Ajánlatkérő meglévő mentési, archiválási rendszerével, továbbá a KAK-ban kialakítandó felhő automatizálási rendszerrel a NISZ Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Elemzésbe bevonásra kerülő, de natívan nem támogatott naplóformátumokhoz parser-ek fejlesztése 500 munkaórában.

Parser-ek készítéséhez szükséges dokumentáció elkészítése.

A rendszerhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése, rendelkezésre bocsátása.

Az üzemeltető és elemző személyzet oktatása.

Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott rendszerre az ajánlati ár részét képező, teljes körű (hardver- és szoftverelemekre is kiterjedő) 12 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A szállítandó eszközöket vagyon- és felelősségbiztosítás fedezete alá kell vonni, amely a kiszerelés, szállítás és beszerelés során esetlegesen keletkező vagyoni károkat téríti meg.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 11/07/2017
Ende: 30/06/2018
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00004.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 140-287481

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Adásvételi szerződés megkötése -Központi naplógyűjtő- és elemző rendszer eszközeinek és a kap-csolódó licenceinek szállítása, üzembe helyezése, implementálása

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
11/07/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Újvilág utca 50–52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 559 610 935.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A szerződésmódosítás időpontja: 20.9.2018.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828594
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
48730000
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48730000
42965000
72000000
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
NUTS-Code: HU1
Hauptort der Ausführung:

Szállítás: két budapesti helyszín; költöztetés: egy budapesti és egy pest megyei helyszín.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1 db komplex, georedundáns kialakítású, tenant működésre alkalmas, magas rendelkezésre állású naplógyűjtő és naplóelemző rendszer szállítása, üzembe helyezése, teljes körű konfigurálása, bevezetése az igényeknek megfelelően, mely alkalmas a hardver- és hálózati infrastruktúra, az operációs rendszerek, a köztes réteg és az alkalmazási réteg elemeiből származó naplóüzenetek központosított gyűjtésére, tárolására és elemzésére. A szállított rendszer integrálása az Ajánlatkérő meglévő RSA SA naplóelemző rendszerével, valamint az Ajánlatkérő által biztosított mentési, archiválási és felhő automatizálási rendszerekkel. A szállított rendszerrel kapcsolatos dokumentációk elkészítése és leszállítása. A szállított megoldás tekintetében üzemeltetői és elemzői oktatás.

Nyertes Ajánlattevőtől elvárt feladatok:

A szükséges naplógyűjtő és elemző eszközök és a működéshez szükséges tároló eszközök, hálózati eszközök, szoftverek és 150 000 EPS kiszolgálására elegendő licencszállítása.

Az eszközök és szoftverek üzembe helyezése, konfigurálása, a naplóforrások bekötése az ideiglenes és a végleges helyszíneken.

Az eszközök költöztetése az ideiglenesről a végleges helyszínre.

Jelen szerződés tárgyát képezi továbbá opcionálisan:

a) 25 000 EPS kiszolgálására elegendő licenc szállítása jelen szerződés 2. számú mellékletének opcionális részében meghatározott licencek szállításával, az ott megadott részletezés szerint; valamint

b) a kialakított vagy kialakítás alatt lévő Vevő által meghatározott egyik hely-színen a rendszer elbontása, az eszközök átvétele és költöztetése Vevő által megadott 1 db, a szerződés 3.4 pontja szerinti helyszínre, és a költöztetés lezárásaként az eszközök üzembe helyezése és tesztelése

Vevő az előzőekben meghatározott opciókat cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel jogosult lehívni.

Az eszközök és szoftverek integrálása a meglévő RSA SA naplóelemző rendszerrel.

Integrációs feladatok végrehajtása az Ajánlatkérő meglévő mentési, archiválási rendszerével, továbbá a KAK-ban kialakítandó felhő automatizálási rendszerrel a NISZ Zrt. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Elemzésbe bevonásra kerülő, de natívan nem támogatott naplóformátumokhoz parser-ek fejlesztése 500 munkaórában.

Parser-ek készítéséhez szükséges dokumentáció elkészítése.

A rendszerhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése, rendelkezésre bocsátása.

Az üzemeltető és elemző személyzet oktatása.

Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott rendszerre az ajánlati ár részét képező, teljes körű (hardver- és szoftverelemekre is kiterjedő) 12 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

A szállítandó eszközöket vagyon- és felelősségbiztosítás fedezete alá kell vonni, amely a kiszerelés, szállítás és beszerelés során esetlegesen keletkező vagyoni károkat téríti meg.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 11/07/2017
Ende: 31/12/2018
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 559 610 935.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Újvilág utca 50–52.
Budapest
1145
Ungarn
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A szerződés 1.2.2. pontja helyébe az alábbi lép:

Végteljesítés:

— A kialakított vagy kialakítás alatt lévő egyik helyszínen a rendszer elbontása, az eszközök átvétele és költöztetése Vevő által megadott 1 db, a szerződés 3.4 pontja szerinti helyszínre, és a költöztetés lezárásaként az eszközök üzembe helyezése és tesztelése

A 1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Jelen szerződés tárgyát képezi továbbá opcionálisan:

a) 25 000 EPS kiszolgálására elegendő licenc szállítása jelen szerződés 2. számú mellékletének opcionális részében meghatározott licencek szállításával, az ott megadott részletezés szerint; valamint

b) a kialakított vagy kialakítás alatt lévő Vevő által meghatározott egyik helyszínen a rendszer elbontása, az eszközök átvétele és költöztetése Vevő által megadott 1 db, a szerződés 3.4 pontja szerinti helyszínre, és a költöztetés lezárásaként az eszközök üzembe helyezése és tesztelése

Vevő az előzőekben meghatározott opciókat cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel jogosult lehívni.

A 1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A szerződés 1.3.b) pontja szerinti opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— az elvégzendő költöztetési feladat meghatározása

— a teljesítés határideje,

— a teljesítés helye

— azt, hogy az egyedi megrendelés ellenértéke mely projekt(ek)ben biztosított, valamint a benyújtandó számlával kapcsolatos előírások,

— az egyedi megrendelés ellenértéke (amely jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak alapulvételével kerül megállapításra és amely tartalmazza az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).

A 2.1.2. pontja helyébe lép:

2.1.2.A Végteljesítést a szerződés hatályba lépését követő 195. naptári napig, de legkésőbb 31.12.2018-ig (végteljesítési határidő) kell teljesíteni.

A szerződés 1.3.a) pontja szerinti opciót Vevő jelen szerződés hatálybalépését követő 150 napon belül maximum két részletben jogosult lehívni. Az opció teljesítési határideje az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, és annak határideje nem haladhatja meg a megrendelés megküldésétől számított 45 napot.

A szerződés 1.3. b) pontja szerinti opciót Vevő a szerződés 2.1.2. pontja szerinti végteljesítési határidőt megelőző 28. napig jogosult lehívni. Az opció teljesítési határideje az egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, úgy, hogy az a szerződés 2.1.2. pontja szerinti végteljesítési határidőn nem nyúlhat túl.

A szerződés 7.3.1. pontja kiegészítésre kerül az alábbi rendelkezéssel:

„A kialakításra kerülő rendszer egy georedundáns rendszer (Műszaki leírás HAR003), így a kialakítandó/kialakított két helyszínen lévő eszközök száma azonos.”

A szerződés 8.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés 8.2. pontja szerinti feladatokat osztható szolgáltatásnak tekintik.

A szerződés 8.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8.3. Eladó az egyedi megrendelést (a szerződés 1.3.a) pontja szerinti opciót teljesíti, ha az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi licenc átadás-átvétele sikeresen lezárult. Eladó az egyedi megrendelés teljesítését követő 3 munkanapon belül haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi licenc sikeres átadás-átvételéről készült szállítólevelet, melyek átvételét követően Vevő 5 munkanapon belül kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot.

Eladó az egyedi megrendelést (a szerződés 1.3.b) pontja szerinti opciót) teljesíti, ha az egyedi megrendelésben meghatározott költöztetési feladat átadás-átvétele sikeresen lezárult. Eladó az egyedi megrendelés teljesítését követő 5 munkanapon belül Vevő kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot.

A szerződés 9.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Végteljesítés ellenértéke 53 625 000 Ft + áfa. 9.3.

Opció értéke 30 504 500 Ft

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

A szerződés módosítására a Kbt. 141. § (6) pontja alapján kerül sor, melynek megfelelően jelen szerződésmódosítás során az ott meghatározott feltételek maradéktalanul teljesülnek az alábbiak szerint:

A szerződés módosítása nem lényeges, a módosítás hatására a szerződés teljesítési határideje módosul, úgy, hogy a szerződés teljesítésére Eladó számára rendelkezésre álló időtartam és az elvégzendő tevékenységek köre változatlan marad. A módosítás:

— nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket,

— nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé. A szerződés olyan eleme változik, amely az ajánlatok elbírálása során értékelési szempontként nem került figyelembe vételre,

— nem módosítja a szerződés tárgyát.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 559 610 935.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 559 610 935.00 HUF