A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 443410-2020

22/09/2020    S184

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 184-443410

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kalocsa-Paks új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat

Hivatkozási szám: EKR001408382019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Kalocsa-Paks Új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat tervezésére és kivitelezésére.

I.rész:Vállalkozási szerződés az 512. jelű út 3+568-16+753 km szelvény (Kalocsa-M6 autópálya) közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére (I. szakasz)

II.rész:Vállalkozási szerződés az 5124. j. út 5+210-10+445 és 10+575-16+360 km szelvény (Gerjen-Paks) közötti szakaszának tervezésére és kivitelezésére (II. szakasz)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 91 914 140 453.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221110 Hidak építési munkái
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Bács-Kiskun megye és Tolna megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 512. jelű országos közút 3+568-16+753 km szelvény (Kalocsa-M6 autópálya) közötti szakaszának (I. építési szakasz) az alábbiak szerinti teljes körű tervezése és kivitelezése:

— 13,2 km egybefüggő 2x1 sávos új közút megépítése,

— 2,9 km meglévő útszakasz átépítése,

— 3 db új körforgalmi csomópont megépítése,

— 2 db meglévő szintbeni csomópont átépítés,

— 1 db Duna-híd építése, 2*73+74,1+120+200+120+96,1+2*95 m támaszközökkel,

— 2 db kezelő úti híd építése melyek szerkezeti hossza 11,2 m és 13,4 m,

— közmű kiváltások.

Az 1. ajánlati részben (I. építési szakasz) az 5124. j. és az 512. j. út keresztezésében lévő csomópont és az 5124. jelű út működéséhez szükséges 512. j. úthoz tartozó vízelvezetés megépítésének rész-teljesítési határideje - a 2. ajánlati rész forgalomba helyezésének érdekében - a 2. ajánlati rész (II. építési szakasz) teljesítési határidejével megegyezik.

A nyertes ajánlattevő(k) feladatát tervezési feladatok is képezik, melyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozása érdekében a Kiemelt közúti projektek (KKP) keretében megkötött hatályos támogatási szerződés módosítását fogja kezdeményezni, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának hatályba lépését ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K512.01.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.4) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-4. értékelési szempont:Miniszterelnökség 2 szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával.Részletes leírás a KD I.kötet 19.pont.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

5124. jelű út tervezése és kivitelezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233120 Közút építése
45233140 Közúton folyó munkák
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Tolna megye

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 5124. jelű országos közút Gerjen-Paks közötti szakaszának (II. építési szakasz) az alábbiak szerinti teljes körű tervezése és kivitelezése:

— összesen 11, 2 km hosszú, 2x1 sávos új közút megépítése,

— 1,5 km meglévő útszakasz átépítés,

— 2 db meglévő szintbeni csomópont átépítés,

— közmű kiváltások

A 2. ajánlati rész (II. építési szakasz) forgalomba helyezésének érdekében, a 2. ajánlati rész teljesítési határidejével megegyezik az 1. ajánlati részben (I. építési szakasz) megépítendő 5124. j. és 512. j. út keresztezésében lévő csomópont és az 5124. jelű út működéséhez szükséges 512. j. úthoz tartozó vízelvezetés megépítésének rész-teljesítési határideje.

A nyertes ajánlattevő(k) feladatát tervezési feladatok is képezik, melyeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozása érdekében a Kiemelt közúti projektek (KKP) keretében megkötött hatályos támogatási szerződés módosítását fogja kezdeményezni, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási szerződés módosításának hatályba lépését ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.

PST kód: K512.01.73

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakember szakmai többlet tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont)(min. 0, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1.értékelési szempont:fordított arányosítás,2-4. értékelési szempont:Miniszterelnökség 2 szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával.Részletes leírás a KD I.kötet 19.pont.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 002-001016
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

512. jelű út és Duna-híd tervezése és kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71 939 415 578.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 76 951 954 982.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés,tervezői művezetés,híd és műtárgyépítési munkák egyes részei,felelős műszaki vezetés,szakfelügyeletek,ideiglenes

Létesítmények egyes részei,régészet,geodézia,hírközlővezetéképítési munkák egyes részfeladatai,villamosvezetéképítési munkák egyesrészfeladatai,víz és szennyvízvezetéképítési munkák egyes részfeladatai,gázvezetéképítési munkák egyes részfeladatai,előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai,útépítési és egyéb pályaszerkezetépítési munkák egyes részfeladatai,híd és műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai,vízépítési munkák egyes részfeladatai,növénytelepítési,környezetvédelmi munkák egyes részfeladatai

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

5124. jelű út tervezése és kivitelezése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8 039 262 943.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 14 962 185 471.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezés,tervezői művezetés,szakfelügyeletek,ideiglenes létesítmények egyes részei, régészet,geodézia,hírközlővezetéképítési munkák egyes részfeladatai,villamosvezetéképítési munkák egyes részfeladatai, víz és szennyvízvezetéképítési munkák egyes részfeladatai,gázvezetéképítési munkák

Egyes részfeladatai,előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai,útépítési és egyéb pályaszerkezetépítési munkák egyes részfeladatai, híd és műtárgyépítési munkák egyes részfeladatai,vízépítési munkák egyes részfeladatai,növénytelepítési,környezetvédelmi munkák egyes részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

I.számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Ajánlattevő adószáma: 24857538-2-44

II.számú ajánlat:

SDD Konzorcium: Dömper Kft. - Subterra-Raab Kft. - Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: Dömper Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.

Ajánlattevő adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Ajánlattevő adószáma: 24657998-2-43

III.számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

2.rész:

I. számú ajánlat:

SDD Konzorcium: Dömper Kft. - Subterra-Raab Kft. - Pannon-Doprastav Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: Dömper Kft.

Ajánlattevő székhelye: 2541 Lábatlan, Dunapart hrsz.: 1605/2.

Ajánlattevő adószáma: 10229105-2-11

Ajánlattevő neve: Subterra-Raab Kft.

Ajánlattevő székhelye: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5.

Ajánlattevő adószáma: 24824040-2-08

Ajánlattevő neve: Pannon-Doprastav Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Ajánlattevő adószáma: 24657998-2-43

II.számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület)

Ajánlattevő adószáma: 11705053-4-44

III.számú ajánlat:

Ajánlattevő neve: Duna Aszfalt Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Ajánlattevő adószáma: 11426628-4-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/09/2020