Services - 443540-2018

11/10/2018    S196    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Sweden-Umeå: Hire of buses and coaches with driver

2018/S 196-443540

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
UMEÅ KOMMUN
212000-2627
Upphandlingsbyrån
Umeå
901 84
Sweden
Telephone: +46 90161573
E-mail: anders.blom@umea.se
NUTS code: SE

Internet address(es):

Main address: http://wwww.umea.se/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39195
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.e-avrop.com/umea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=39195
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Busstransporter, Bad- och utflyktsbussar ny

Reference number: 18150
II.1.2)Main CPV code
60172000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Uppdraget avser busstransporter med bussar från högst 22 passagerare till högts 53 passagerare.

För elever i grundskolan är det i första hand badskjutsar tur och retur från skola till badhus (Navet) som efterfrågas.Badskjutsar är schemalagda, nya scheman skickas ut innan varje terminsstart.

Resor föranledda av skolornas aktiviteter t.ex. resor till utbildning i andra skolor inom Umeå kommun, utflykter, skolresor och vid evakueringar när det sker ombyggnader av skolor.

Uppdraget består även av andra resor beställda av verksamheter inom kommunen och övriga medverkande i upphandlingen som t.ex. vid konferenser, informationsdagar eller liknande och det kan vara resor över dagen eller resor med övernattningar.

Vid badskjutsar skall avlämning ske 10 minuter före badtid, hämtning skall ske 20 minuter efter badtid. Schema bifogas.

Bussar som ska användas i uppdraget skall vara anpassade för uppdragets utförande och inte vara större fordon än resan kräver.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 14 800 000.00 SEK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
60172000
60130000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE
II.2.4)Description of the procurement:

Uppdraget avser busstransporter med bussar från högst 22 passagerare till högts 53 passagerare.

För elever i grundskolan är det i första hand badskjutsar tur och retur från skola till badhus (Navet) som efterfrågas.Badskjutsar är schemalagda, nya scheman skickas ut innan varje terminsstart.

Resor föranledda av skolornas aktiviteter t.ex. resor till utbildning i andra skolor inom Umeå kommun, utflykter, skolresor och vid evakueringar när det sker ombyggnader av skolor.

Uppdraget består även av andra resor beställda av verksamheter inom kommunen och övriga medverkande i upphandlingen som t.ex. vid konferenser, informationsdagar eller liknande och det kan vara resor över dagen eller resor med övernattningar.

Vid badskjutsar skall avlämning ske 10 minuter före badtid, hämtning skall ske 20 minuter efter badtid. Schema bifogas.

Bussar som ska användas i uppdraget skall vara anpassade för uppdragets utförande och inte vara större fordon än resan kräver.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/02/2019
End: 31/01/2021
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

1 + 1 år option

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2018
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/07/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/11/2018
Local time: 00:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sweden
Telephone: +46 90-177400
E-mail: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internet address: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/10/2018