Dienstleistungen - 443652-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen

2018/S 196-443652

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
EKRSZ_40904214
Haller utca 29.
Budapest
1096
Ungarn
Kontaktstelle(n): Tóth Tiborné
Telefon: +36 12998155
E-Mail: tothne.ildiko@kardio.hu
NUTS-Code: HU110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kardio.hu/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000742412018/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000742412018/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kbt. 5. § (1) c) szerint, költségvetési szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Vesz.hull.elszáll.,ártalmatlanít.,Vh.tárolók besz.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000742412018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90510000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, valamint veszélyes hulladéktárolók beszerzése

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítás

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet telephelyén keletkező betegellátási hulladék, lejárt szavatosságú vegyszerek és gyógyszerek, olajszármazékok, fénycsövek elszállítása és ártalmatlanítása, valamint 23 db / év 770 l-es gyűjtőkonténer folyamatos biztosítása.

Mennyiségek: Éves várható mennyiség betegellátási hulladékból 110 000 kg/év, lejárt szavatosságú vegyszerek és gyógyszerek, olajszármazékok és akkumulátorok, fénycsövekből 300 kg/év. A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

Szállítás gyakorisága: heti három alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken 06.00 – 08.00 óra között. A veszélyes hulladék átadás- átvétel mindkét fél jelenlétében történik. A szolgáltató biztosítja a kitöltött „SZ” jegyet. Szolgáltató a szállítmány átadását követően bocsátja a Megrendelő részére az „SZ” jegyek visszaigazolt példányát.

A jelen közb.tárgyát a 12/2017.(VI.12.)EMMI r., 93/1996.(VII.4.)Korm.r., 61/2013.(X.17.)NFM r., 25/2014.(IV.30.)NFM r. szab., attól nem lehet eltérni,tov. paramét. előírása nem lehet.Az aj.árat a felolv.lapon nettó Ft/kg-ban kérjük megadni.Az aj.ár a szerz. 36 hó időtartama alatt fix,nem változtatható.

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve az alábbi jogszabályi hivatkozások alapján:

— felsőfokú környezetvédelmi végzettségű szakember: a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. r.,

— veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó szakember: ADR 1.8.3. szakasz, ill. a 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a veszélyes Áruk nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról, valamint a veszélyes áru biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet,

— ADR jogosultsággal rendelkező gépkocsivezető: ADR 8.2 fejezet.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Éves várható mennyiség betegellátási hulladékból 110 000 kg/év, lejárt szavatosságú vegyszerek és gyógyszerek, olajszármazékok és akkumulátorok, fénycsövekből 300 kg/év. A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.1.5), II.2.6) p.kitölt. azért történt, h. a hird. felad. legyen a Kiadóhiv.-nak.

Ért. szemp. Kbt.76§(2)a) a legalacsonyabb ár. Indok: a közb. tárgya sz. szolg. a dok. részét kép. műsz. leírásban, jogsz.-ban konkrétan meghat. műsz.köv.-nek kell megfelelni, és a gazd. legelőny.aj. kivál.-t további min.jell. nem, csak a legal.ár ért. szolg.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Veszélyes hulladéktárolók beszerzése

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480
90520000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110
Hauptort der Ausführung:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Cikknev Beszerzendő mennyiség / év

DB - Papírdoboz 2l-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 120

DB - Vödör műanyag 2,5 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 700

DB - Vödör műanyag 5 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 90

DB - Vödör műanyag 10 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 50

DB - Vödör műanyag 18 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 9000

DB - Vödör műanyag, fekete 30 L-es, szeptikus hulladék gyűtésére 90

DB - Vödör műanyag, fekete 60 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 4900

DB - Kanna műanyag 10L, folyékony veszélyes hulladék gyűjtésére 50

DB - Zsák veszélyes hulladék gyűjtésére,kötegelővel,sárga, 400x2x120x1100x0,06 mm 14700

DB - Zsák veszélyes hulladék gyűjtésére, kötegelővel, kék, 400 x 1145 mm redős 50

Vödör műanyag, fekete 60 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére esetében +/-20 %, a többi cikknél +/-50 %-os méretbeli eltérés megengedett. Irányadók a 12/2017 (VI.12.) EMMI rendelet előírásai.

A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

A jelen közbeszerzés tárgyát a 12/2017. (VI. 12.) EMMI r., 93/1996. (VII. 4.) Korm. r., 61/2013. (X.17.) NFM r., 25/2014. (IV. 30.) NFM r. részletesen szabályozza, attól eltérni nem lehet, így további paraméterek előírása nem lehetséges. Az ajánlati árat a felolvasólapon nettó Ft/1 éves 100 % (azaz opció nélküli) mennyiségre kérjük megadni.Az ajánlati ár a szerződés 36 hó időtartama alatt fix,nem változtatható.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A II.1.5), II.2.6) p. kitölt. azért történt, h. a hird. feladh. legyen a Kiadóhivatalnak.

Ért.szemp.:Kbt.76§(2)a) a legal.ár. Indok: a közb. tárgya sz. száll. a dok.részét kép.műsz.leír.-ban,jogsz.-ban konkr. meghat. műsz.köv.-nek kell megfelel., és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Mindkettő rész vonatkozásában.

Az elj.ban nem lehet aj.tevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Korm.r. (Alkr.) 12-16. §, 1. § (7) szerint. A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Közös aj.tétel esetén a közös Aj.tevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 62 § (1) k) kb) alpontja tekintetében az aj.tevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ha az előírt alkalm. köv.eknek az aj.tevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatk.t. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt. 69. § szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 62. § (1) b) és f) kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Aj.kérő nem zárja ki a gazd. szereplőt a Kbt. 188. § (4) és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges igazolás benyújtása,ha az aj.kérő az EU bármely tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A MAGYARORSZÁG-i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántart.nak. Csatolni kell az aj.tevő nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontokra és a 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan az EKR kész nyilatkozat sablonként elektronikus űrlap mintát tartalmaz, így ezen pontokra ennek kitöltésével kell nyilatkozni. Aj.kérő kizárja az eljárásból azt az aj.tevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazd. szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Aj.kérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő nem ír elő

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Az aj.kérő megjelöli,hogy az alkalm. követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. α kitöltése) és nem kéri az EEKD IV. rész részletes inform. megadását. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az EEKD tekintetében, amelyet közös ajá.tevők nevében az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő nyújt be.A Kbt. 69.§(4) alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az aj.kérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető aj.tevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalm. követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. M1) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Aj.tevő csatolja a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja szerint, az aj. felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését az Alkr. 22. (1) szerinti igazolással vagy nyilatkozattal. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Aj.tevő csatolja a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) i) pontja szerint a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló szállító járművek leírását, a gépjármű dokumentumainak másolatát. A 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevő csatolja a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) h) pontja szerint a megajánlott termékek leírását. M3) Aj.tevő csatolja – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) g) pontja alapján veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések leírását.

M4) Aj.tevő csatolja – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) c) pontja alapján veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó – a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) c) pontja alapján hulladék szelektív gyűjtéséhez és biztonságos szállításához alkalmas minősített gyűjtőeszközök forgalmazására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű alkalmazott minőségbiztosítási intézkedések leírását. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétel esetén irányadók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) rendelkezései. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az aj. felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett (a részben teljesített (folyamatban lévő) szerződések is elfogadhatók a befejezett teljesítések tekintetében), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szolgáltatás tárgyára (veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása) vonatkozó referenciánként legalább egy-egy éves folyamatos szolgáltatásról szóló, szerződésszerű teljesítést igazoló, összesen évi legalább 80 000 kg mennyiségben veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása tárgyú referenciával. A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Ajánlatkérő előírja, hogy a bemutatott referenciákból legalább egy referencia tekintetében legalább 65 000 kg legyen az elszállított és ártalmatlanított veszélyes hulladék mennyisége. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Irányadó továbbá az Alkr. 21/A. §. M2) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Alkalmatlan az aj.tevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db veszélyes hulladék szállítására alkalmas (ADR engedéllyel rendelkező) gépjárművel. A 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén alkalmatlan az aj.tevő, ha a megajánlott termékek nem felelnek meg a felhívás II.2.4. pontjában foglalt minimumkövetelményeknek. M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések leírással. M4) Alkalmatlan az aj.tevő ha nem rendelkezik – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó – a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén hulladék szelektív gyűjtéséhez és biztonságos szállításához alkalmas minősített gyűjtőeszközök forgalmazására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű alkalmazott minőségbiztosítási intézkedések leírásával.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

93/1996(VII4)Kr

61/2013(X17)NFMr

25/2014(IV30)NFMr

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1.rész:

Késedelm.telj.: 24 órát meghaladó késed. telj. esetén kötbér: teljes 1 évi nettó aj. árra vetítve napi 0,5 %, max.20 %(ezt meghaladóan Megrendelő jogosult felmondani a szerz.-t)

Hibás telj. kötbér:a hibás telj.sel érintett szolg. nettó ellenértékére vetítve napi 5 % a hibás telj.-el érintett szolg. kijavításáig. Egymást követően 2 alkalommal v. 12 hó alatt több mint 2 alk.-mal hibás telj. esetén a megrendelő a szerz.-t felmondhatja.

Meghiúsulási kötbér: a szolg. nettó egy évi ellenértéke 20 %-a

2.rész:

Késedelmi kötbér: a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének napi 1 %-a,max.15 %

Hibás telj.:a hibával érintett termékek nettó értékének 10%kötbér

Meghiúsulási kötbér:adott megrendelés meghiúsulása esetén a le nem szállított árucikkek 10 %-a, a teljes szerz. meghiús. esetén a teljes ellenszolg.10 %-a.

Mindkettő rész von.:Kifiz. 60 napon belül átut.-sal,Kbt.130.§(1),(5)-(6),Ptk.6:130.§(1)-(2);(3),1997.LXXXIII.tv.9/A.§a)sz.(Részletesen ld. Szerződésterv.)

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2018
Ortszeit: 14:00
Ort:

EKR

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR r.) 15. §-a tartalmazza.Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.A Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. AK az alkalm. feltét. és igazol. az Alkr.28.§(3)hoz képest szigorúbban állapítja meg az M1-4 alk. köv.k von.ban.

2. Foly.ban lévő vált.bej. elj. esetén csatolni kell a cégbír.hoz benyújtott vált.bej. kérelmet és annak érkez.ről a cégbír. által küldött igazolást. Nemleges nyil. is csatolandó. Elektronikus űrlapként.

3. FAKSZ: Csősz-Horváth Alexandra (00104) 1196 Bp, Fő u. 164.

4. AK külön közbesz. dokum.t készít.A közbesz. műszaki leírást,teljesítéssel kapcs. min. követelm.ket, iratmintákat, szerz.tervezetet a dok. tart.

5. Aj.-nak tart. kell Kbt.66.§(2) és (nemleges tartalom esetén is) a (6) szerinti nyil.t. A Kbt. 66.§(4) szerint az aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. Az aj.-ban be kell nyújtani a Kbt.67.§(4) sz. nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A felolvasólap az EKR űrlapon töltendő ki.

6. AK nem bocsát ki újabb hiánypótlást, ha a hiányp.sal AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az elj.ba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiányp.

7. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a 2013.V.tv.6:116.§(2)sz., arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, h.amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a közp.közb. rendszerben, összevontközb.elj.-ban, v. a fenntartó által, v. a fenntartó megbízásából indított közös közb.elj. keretében, keretmegáll. v. szerz. kerül megköt.,a közp., közös v. összevont közb. rendsz.-ben kell a besz.-t megvalósítania. Ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

8. Az aj.-hoz csatolni kell a 2.részre történő ajánlattétel esetén kereskedelmi ajánlatot – szerkeszthető formátumban is; amennyiben az AT nem az eszköz gyártója, a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő a megajánlott terméket jogosult forgalmazni. A nyilatkozatnak a szerződéskötéskor is érvényesnek kell lennie, a nyilatkozat másolata a szerződés melléklete.

9. A 2.részre történő aj.-tétel esetén a megaj. termékeknek rendelkezniük kell gyártási típust jóváhagyó határozattal, mely a megkötésre kerülő szerződés melléklete!

10. Ir.adó idő és jog: MAGYARORSZÁG-i helyi (irányadó az EKR rendszeridő) és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.

11. Érv.telen az ajánlat különösen,ha nem felel meg azoknak a körny.véd.,szoc. és munkajogi követelm.nek,amelyeket a jogsz.k v. kötelezően alkalmazandó kollektív szerz., ill a Kbt.4.mell.ben felsor. körny.véd.,szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.

12. A 2011.évi CXCV.tv.41.§(6) miatt Vállalkozó vállalja,h az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról,az átláth. megszűnéséről köt. írásban tájék. a Megrendelőt.Az aj.-ban kötelező nyil. az átláth.ról.

13. AK nem alkalmazza Kbt.75.§(2)e)-t.

14. A IV.2.6)pontban a Kbt.81.§(11) szerinti 60 nap ajánlati kötöttséget kell érteni.

15. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való letöltése.A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd. szereplő a közbesz. dokumentumokat letöltötte és megismerte.

16. AK a Kbt.41.§(3)sz. az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.)K.r. szab.sz.(tov.:EKR r.).Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr.10-13. §-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvMr. sz. a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

„VI.3) További információk” pont folytatása:

17. A 2.sz. részre tört. aj.tétel esetén a nyertes aj.tevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen veszélyes hulladék szelektív gyűjtéséhez és biztonságos szállításához alkalmas minősített gyűjtőeszközök forgalmazására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések leírásával.Amennyiben ez nem áll rendelkezése, az a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/10/2018