Services - 443652-2018

11/10/2018    S196    - - Services - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Refuse disposal and treatment

2018/S 196-443652

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
EKRSZ_40904214
Haller utca 29.
Budapest
1096
Hungary
Contact person: Tóth Tiborné
Telephone: +36 12998155
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
NUTS code: HU110

Internet address(es):

Main address: http://www.kardio.hu/

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000742412018/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000742412018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Kbt. 5. § (1) c) szerint, költségvetési szerv
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vesz.hull.elszáll.,ártalmatlanít.,Vh.tárolók besz.

Reference number: EKR000742412018
II.1.2)Main CPV code
90510000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása, valamint veszélyes hulladéktárolók beszerzése

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítás

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90510000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Description of the procurement:

A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet telephelyén keletkező betegellátási hulladék, lejárt szavatosságú vegyszerek és gyógyszerek, olajszármazékok, fénycsövek elszállítása és ártalmatlanítása, valamint 23 db / év 770 l-es gyűjtőkonténer folyamatos biztosítása.

Mennyiségek: Éves várható mennyiség betegellátási hulladékból 110 000 kg/év, lejárt szavatosságú vegyszerek és gyógyszerek, olajszármazékok és akkumulátorok, fénycsövekből 300 kg/év. A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

Szállítás gyakorisága: heti három alkalommal, hétfőn, szerdán, pénteken 06.00 – 08.00 óra között. A veszélyes hulladék átadás- átvétel mindkét fél jelenlétében történik. A szolgáltató biztosítja a kitöltött „SZ” jegyet. Szolgáltató a szállítmány átadását követően bocsátja a Megrendelő részére az „SZ” jegyek visszaigazolt példányát.

A jelen közb.tárgyát a 12/2017.(VI.12.)EMMI r., 93/1996.(VII.4.)Korm.r., 61/2013.(X.17.)NFM r., 25/2014.(IV.30.)NFM r. szab., attól nem lehet eltérni,tov. paramét. előírása nem lehet.Az aj.árat a felolv.lapon nettó Ft/kg-ban kérjük megadni.Az aj.ár a szerz. 36 hó időtartama alatt fix,nem változtatható.

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve az alábbi jogszabályi hivatkozások alapján:

— felsőfokú környezetvédelmi végzettségű szakember: a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. r.,

— veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó szakember: ADR 1.8.3. szakasz, ill. a 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a veszélyes Áruk nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról, valamint a veszélyes áru biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet,

— ADR jogosultsággal rendelkező gépkocsivezető: ADR 8.2 fejezet.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Éves várható mennyiség betegellátási hulladékból 110 000 kg/év, lejárt szavatosságú vegyszerek és gyógyszerek, olajszármazékok és akkumulátorok, fénycsövekből 300 kg/év. A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.1.5), II.2.6) p.kitölt. azért történt, h. a hird. felad. legyen a Kiadóhiv.-nak.

Ért. szemp. Kbt.76§(2)a) a legalacsonyabb ár. Indok: a közb. tárgya sz. szolg. a dok. részét kép. műsz. leírásban, jogsz.-ban konkrétan meghat. műsz.köv.-nek kell megfelelni, és a gazd. legelőny.aj. kivál.-t további min.jell. nem, csak a legal.ár ért. szolg.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Veszélyes hulladéktárolók beszerzése

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34928480
90520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110
Main site or place of performance:

1096 Budapest, Haller u. 29.

II.2.4)Description of the procurement:

Cikknev Beszerzendő mennyiség / év

DB - Papírdoboz 2l-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 120

DB - Vödör műanyag 2,5 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 700

DB - Vödör műanyag 5 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 90

DB - Vödör műanyag 10 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 50

DB - Vödör műanyag 18 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 9000

DB - Vödör műanyag, fekete 30 L-es, szeptikus hulladék gyűtésére 90

DB - Vödör műanyag, fekete 60 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére 4900

DB - Kanna műanyag 10L, folyékony veszélyes hulladék gyűjtésére 50

DB - Zsák veszélyes hulladék gyűjtésére,kötegelővel,sárga, 400x2x120x1100x0,06 mm 14700

DB - Zsák veszélyes hulladék gyűjtésére, kötegelővel, kék, 400 x 1145 mm redős 50

Vödör műanyag, fekete 60 L-es, szeptikus hulladék gyűjtésére esetében +/-20 %, a többi cikknél +/-50 %-os méretbeli eltérés megengedett. Irányadók a 12/2017 (VI.12.) EMMI rendelet előírásai.

A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

A jelen közbeszerzés tárgyát a 12/2017. (VI. 12.) EMMI r., 93/1996. (VII. 4.) Korm. r., 61/2013. (X.17.) NFM r., 25/2014. (IV. 30.) NFM r. részletesen szabályozza, attól eltérni nem lehet, így további paraméterek előírása nem lehetséges. Az ajánlati árat a felolvasólapon nettó Ft/1 éves 100 % (azaz opció nélküli) mennyiségre kérjük megadni.Az ajánlati ár a szerződés 36 hó időtartama alatt fix,nem változtatható.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 HUF
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

A várható mennyiség eltérhet +30 %-kal.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

A II.1.5), II.2.6) p. kitölt. azért történt, h. a hird. feladh. legyen a Kiadóhivatalnak.

Ért.szemp.:Kbt.76§(2)a) a legal.ár. Indok: a közb. tárgya sz. száll. a dok.részét kép.műsz.leír.-ban,jogsz.-ban konkr. meghat. műsz.köv.-nek kell megfelel., és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Mindkettő rész vonatkozásában.

Az elj.ban nem lehet aj.tevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalm. igazolásában olyan gazd. szereplő,akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2)-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.)Korm.r. (Alkr.) 12-16. §, 1. § (7) szerint. A kizáró okok fenn nem állását az ajánlat benyújtásakor az Alkr. II. Fejezetnek megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni. Az EEKD-t elektronikus űrlapként kell benyújtani az EKR-ben. Közös aj.tétel esetén a közös Aj.tevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania az ajánlatban. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az egységes európai közbeszerzési dokumentum tekintetében, így a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kbt. 62 § (1) k) kb) alpontja tekintetében az aj.tevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Ha az előírt alkalm. köv.eknek az aj.tevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,az ajánlatban be kell nyújtani ezen szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatk.t. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására a Kbt. 69. § szerint felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A 62. § (1) b) és f) kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére Aj.kérő nem zárja ki a gazd. szereplőt a Kbt. 188. § (4) és (5) szerinti esetben (öntisztázás). A határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani. Nem szükséges igazolás benyújtása,ha az aj.kérő az EU bármely tagállamában működő,ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítása csatolandó. A MAGYARORSZÁG-i nyilvántartások közül a hatósági nyilvántart.k, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántart.k tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántart.nak. Csatolni kell az aj.tevő nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a megjelölt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,ha nem releváns akkor is. A Kbt. 62. § (1) k) kb) és kc) alpontokra és a 67. § (4) bekezdésre vonatkozóan az EKR kész nyilatkozat sablonként elektronikus űrlap mintát tartalmaz, így ezen pontokra ennek kitöltésével kell nyilatkozni. Aj.kérő kizárja az eljárásból azt az aj.tevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik,ill. akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó a KH vonatkozó útmutatója is. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazd. szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Aj.kérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ajánlatkérő nem ír elő

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ajánlatkérő nem ír elő

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Az aj.kérő megjelöli,hogy az alkalm. követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazd. szereplő egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. α kitöltése) és nem kéri az EEKD IV. rész részletes inform. megadását. Az EKR-ben elektronikus űrlap található az EEKD tekintetében, amelyet közös ajá.tevők nevében az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő nyújt be.A Kbt. 69.§(4) alapján az elj. eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az aj.kérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető aj.tevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni az alkalm. követelményre vonatkozó igazolások benyújtására az alábbiak szerint. M1) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Aj.tevő csatolja a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) a) pontja szerint, az aj. felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését az Alkr. 22. (1) szerinti igazolással vagy nyilatkozattal. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M2) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Aj.tevő csatolja a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) i) pontja szerint a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló szállító járművek leírását, a gépjármű dokumentumainak másolatát. A 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevő csatolja a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) h) pontja szerint a megajánlott termékek leírását. M3) Aj.tevő csatolja – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) g) pontja alapján veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések leírását.

M4) Aj.tevő csatolja – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) c) pontja alapján veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó – a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1) c) pontja alapján hulladék szelektív gyűjtéséhez és biztonságos szállításához alkalmas minősített gyűjtőeszközök forgalmazására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer tanúsítványát, vagy ezzel egyenértékű alkalmazott minőségbiztosítási intézkedések leírását. A műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltétel esetén irányadók a Kbt. 65. § (7), (8), (11) rendelkezései. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az aj. felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett (a részben teljesített (folyamatban lévő) szerződések is elfogadhatók a befejezett teljesítések tekintetében), de legfeljebb hat éven belül megkezdett, a szolgáltatás tárgyára (veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása) vonatkozó referenciánként legalább egy-egy éves folyamatos szolgáltatásról szóló, szerződésszerű teljesítést igazoló, összesen évi legalább 80 000 kg mennyiségben veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása tárgyú referenciával. A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Ajánlatkérő előírja, hogy a bemutatott referenciákból legalább egy referencia tekintetében legalább 65 000 kg legyen az elszállított és ártalmatlanított veszélyes hulladék mennyisége. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Irányadó továbbá az Alkr. 21/A. §. M2) Az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén Alkalmatlan az aj.tevő, ha nem rendelkezik legalább 1 db veszélyes hulladék szállítására alkalmas (ADR engedéllyel rendelkező) gépjárművel. A 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén alkalmatlan az aj.tevő, ha a megajánlott termékek nem felelnek meg a felhívás II.2.4. pontjában foglalt minimumkövetelményeknek. M3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések leírással. M4) Alkalmatlan az aj.tevő ha nem rendelkezik – az 1. sz. részre történő aj.tétel esetén veszélyes hulladék szállítására és ártalmatlanítására vonatkozó – a 2. sz. részre történő ajánlattétel esetén hulladék szelektív gyűjtéséhez és biztonságos szállításához alkalmas minősített gyűjtőeszközök forgalmazására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, az ajánlattétel időpontjában érvényes MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű alkalmazott minőségbiztosítási intézkedések leírásával.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

93/1996(VII4)Kr

61/2013(X17)NFMr

25/2014(IV30)NFMr

III.2.2)Contract performance conditions:

1.rész:

Késedelm.telj.: 24 órát meghaladó késed. telj. esetén kötbér: teljes 1 évi nettó aj. árra vetítve napi 0,5 %, max.20 %(ezt meghaladóan Megrendelő jogosult felmondani a szerz.-t)

Hibás telj. kötbér:a hibás telj.sel érintett szolg. nettó ellenértékére vetítve napi 5 % a hibás telj.-el érintett szolg. kijavításáig. Egymást követően 2 alkalommal v. 12 hó alatt több mint 2 alk.-mal hibás telj. esetén a megrendelő a szerz.-t felmondhatja.

Meghiúsulási kötbér: a szolg. nettó egy évi ellenértéke 20 %-a

2.rész:

Késedelmi kötbér: a késedelmesen szállított árucikkek nettó értékének napi 1 %-a,max.15 %

Hibás telj.:a hibával érintett termékek nettó értékének 10%kötbér

Meghiúsulási kötbér:adott megrendelés meghiúsulása esetén a le nem szállított árucikkek 10 %-a, a teljes szerz. meghiús. esetén a teljes ellenszolg.10 %-a.

Mindkettő rész von.:Kifiz. 60 napon belül átut.-sal,Kbt.130.§(1),(5)-(6),Ptk.6:130.§(1)-(2);(3),1997.LXXXIII.tv.9/A.§a)sz.(Részletesen ld. Szerződésterv.)

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2018
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2018
Local time: 14:00
Place:

EKR

Information about authorised persons and opening procedure:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR r.) 15. §-a tartalmazza.Az ajánlatok felbontását az EKR végzi.A Kbt. 68. § (4)-(5) szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. AK az alkalm. feltét. és igazol. az Alkr.28.§(3)hoz képest szigorúbban állapítja meg az M1-4 alk. köv.k von.ban.

2. Foly.ban lévő vált.bej. elj. esetén csatolni kell a cégbír.hoz benyújtott vált.bej. kérelmet és annak érkez.ről a cégbír. által küldött igazolást. Nemleges nyil. is csatolandó. Elektronikus űrlapként.

3. FAKSZ: Csősz-Horváth Alexandra (00104) 1196 Bp, Fő u. 164.

4. AK külön közbesz. dokum.t készít.A közbesz. műszaki leírást,teljesítéssel kapcs. min. követelm.ket, iratmintákat, szerz.tervezetet a dok. tart.

5. Aj.-nak tart. kell Kbt.66.§(2) és (nemleges tartalom esetén is) a (6) szerinti nyil.t. A Kbt. 66.§(4) szerint az aj.tevő az EKR regisztrációkor nyilatkozik. Az aj.-ban be kell nyújtani a Kbt.67.§(4) sz. nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével. A felolvasólap az EKR űrlapon töltendő ki.

6. AK nem bocsát ki újabb hiánypótlást, ha a hiányp.sal AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőt von be az elj.ba, és e gazd. szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiányp.

7. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a 2013.V.tv.6:116.§(2)sz., arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, h.amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a közp.közb. rendszerben, összevontközb.elj.-ban, v. a fenntartó által, v. a fenntartó megbízásából indított közös közb.elj. keretében, keretmegáll. v. szerz. kerül megköt.,a közp., közös v. összevont közb. rendsz.-ben kell a besz.-t megvalósítania. Ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.

8. Az aj.-hoz csatolni kell a 2.részre történő ajánlattétel esetén kereskedelmi ajánlatot – szerkeszthető formátumban is; amennyiben az AT nem az eszköz gyártója, a gyártó nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő a megajánlott terméket jogosult forgalmazni. A nyilatkozatnak a szerződéskötéskor is érvényesnek kell lennie, a nyilatkozat másolata a szerződés melléklete.

9. A 2.részre történő aj.-tétel esetén a megaj. termékeknek rendelkezniük kell gyártási típust jóváhagyó határozattal, mely a megkötésre kerülő szerződés melléklete!

10. Ir.adó idő és jog: MAGYARORSZÁG-i helyi (irányadó az EKR rendszeridő) és az elj. megindításakor(jelen hird. feladásakor)hatályos jogsz.k.

11. Érv.telen az ajánlat különösen,ha nem felel meg azoknak a körny.véd.,szoc. és munkajogi követelm.nek,amelyeket a jogsz.k v. kötelezően alkalmazandó kollektív szerz., ill a Kbt.4.mell.ben felsor. körny.véd.,szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.

12. A 2011.évi CXCV.tv.41.§(6) miatt Vállalkozó vállalja,h az átlátható szervezet fogalmához kapcsolódó változásról,az átláth. megszűnéséről köt. írásban tájék. a Megrendelőt.Az aj.-ban kötelező nyil. az átláth.ról.

13. AK nem alkalmazza Kbt.75.§(2)e)-t.

14. A IV.2.6)pontban a Kbt.81.§(11) szerinti 60 nap ajánlati kötöttséget kell érteni.

15. Az eljárásban való részvétel feltétele a gazd. szereplő regisztrációja az EKR-ben és a tárgyi elj. közbesz. dokumentumainak az onnan való letöltése.A tárgyi eljárásba történő regisztrálás automatikusan azt jelenti, hogy az érdeklődő gazd. szereplő a közbesz. dokumentumokat letöltötte és megismerte.

16. AK a Kbt.41.§(3)sz. az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424/2017.(XII.19.)K.r. szab.sz.(tov.:EKR r.).Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr.10-13. §-ai vonatkoznak. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.) MvMr. sz. a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu).Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/)

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

„VI.3) További információk” pont folytatása:

17. A 2.sz. részre tört. aj.tétel esetén a nyertes aj.tevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen veszélyes hulladék szelektív gyűjtéséhez és biztonságos szállításához alkalmas minősített gyűjtőeszközök forgalmazására vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált független tanúsító szervezet által kiállított, érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű környezetközpontú minőségbiztosítási intézkedések leírásával.Amennyiben ez nem áll rendelkezése, az a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungary
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/10/2018