Pakalpojumi - 44370-2015

Rādīt kompakto skatījumu

07/02/2015    S27    Eiropas Savienības Tiesa - Pakalpojumi - Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu - Atklāta procedūra 

Luksemburga-Luksemburga: Elektronisko iekārtu visaptveroša apdrošināšana

2015/S 027-044370

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa, Infrastruktūras ģenerāldirektorāts
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
Kontaktpersona(-as): Organizācijas un IT resursu daļa
E-pasts: dti-ao-2014-04@curia.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.curia.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumam piešķirtais nosaukums
Elektronisko iekārtu visaptveroša apdrošināšana.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 6: Finanšu pakalpojumi a) Apdrošināšanas pakalpojumi b) Banku un investīciju pakalpojumi

NUTS kods LU0

II.1.3)Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
Eiropas Savienības Tiesas elektronisko iekārtu visaptveroša apdrošināšana.
II.1.5)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

66510000

II.1.6)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.2)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
II.2.1)Līguma(-u) kopējā galīgā vērtība
Vērtība: 45 584 EUR

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Ir piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde
CJ 04/2014.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

Paziņojums par līgumu

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 115-201816, 18.6.2014

Citas iepriekšējas publikācijas

Paziņojuma numurs ES OV: 2014/S 122-216306, 28.6.2014

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līgums Nr.: CJ 04/2014 Nosaukums: Elektronisko iekārtu visaptveroša apdrošināšana
V.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma datums:
V.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 3
V.3)Tā uzņēmēja nosaukums un adrese, kuram nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības

Pilns nosaukums: AIG Europe Ltd, Belgium Branch
Pasta adrese: boulevard de la Plaine 11
Pilsēta: Brisele
Pasta indekss: 1050
Valsts: Beļģija

V.4)Informācija par līguma vērtību
Līguma kopējā galīgā vērtība:
Vērtība: 45 584 EUR
Bez PVN
V.5)Informācija par apakšlīgumiem
Ir paredzēti apakšlīgumi: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.2)Papildu informācija:
Saskaņā ar Komisijas 29.10.2012 Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 134. panta 1. punkta f) apakšpunktu un 134. panta 3. punktu Tiesa var izmantot sarunu procedūru, lai piešķirtu līguma slēgšanas tiesības par jauniem pakalpojumiem, kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu atkārtošanās, kuri bija uzticēti darbuzņēmējam, kam tika piešķirts sākotnējais līgums.
VI.3)Pārsūdzības procedūras
VI.3.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://www.curia.europa.eu

VI.3.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis.
Sūdzības iesniegšana Eiropas ombudam nevar ne atlikt šo termiņu, ne arī noteikt jaunu termiņu pārsūdzību iesniegšanai.
VI.3.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.4)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28.1.2015