Dienstleistungen - 443715-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren

2018/S 196-443715

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Ostrołęce
Grzybowska
Warszawa
00-844
Polen
Kontaktstelle(n): Przemysław Zdunek
Telefon: +48 297603226
E-Mail: Przemyslaw.Zdunek@wody.gov.pl
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.wodypolskie.bip.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostrołęce Zadanie 3 Nadzór Wodny w Łomży i Zambrowie

Referenznummer der Bekanntmachung: BI.ZOZ.5.281.3.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90721800
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Łomża i Zambrowie, gm. Łomża, Zambrów, Rutki Kossaki, Nowogród, Piątnica, Zbójna, Śniadowo, Wizna, Jedwabne, Troszyn, Czerwin. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania wód i urządzeń wodnych - załącznik nr 7 do SIWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru robót - załącznik 8 do SIWZ. Zamawiający będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt Bagno Wizna

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych: Ciek naturalny Jabłonka, Ciek naturalny Gać, Ciek naturalny Mężynianka, Ciek naturalny Śliwówka, Kanał Odprowadzalnik C,Kanał Odprowadzalnik A. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania wód i urządzeń wodnych - załącznik nr 7 do SIWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru robót - załącznik 8 do SIWZ. Zamawiający określa następujące wymagania,o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia,którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1 - Ustawa z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), w następujący sposób: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• ręczne wykoszeniu porostów ze skarp cieku bez wygrabienia

• ręczne wykoszeniu porostów ze dna ciek z wygrabieniem

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp, podstawy i korony wału przeciwpowodziowego bez wygrabienia

• mechaniczne koszenie porostów dna rzeki kosiarką pływającą

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt Łomża

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90721800
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL842
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych: Ciek naturalny Struga Lepacka, Ciek naturalny Łomżyczka, Wał przeciwpowodziowy Kupiski Jednaczewo, Wał przeciwpowodziowy Mątwica Kupiski, Ciek naturalny Kanał Kuzie, Ciek naturalny Rów A, Ciek naturalny Dopływ D, Ciek naturalny Ruż, Ciek naturalny Muzga, Ciek naturalny Krzywa Noga, Ciek naturalny Łojewek, Ciek naturalny Jura,Ciek naturalny Jedwabianka, Ciek naturalny Dopływ A, Ciek naturalny Kanał C-Trzaski. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania wód i urządzeń wodnych - załącznik nr 7 do SIWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru robót - załącznik 8 do SIWZ. Zamawiający określa następujące wymagania,o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, którego wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony wart. 22 § 1 - Ustawa z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.), w następujący sposób: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

• ręczne wykoszeniu porostów ze skarp cieku bez wygrabienia

• ręczne wykoszeniu porostów ze dna ciek z wygrabieniem

• ręczne wykoszenie porostów ze skarp, podstawy i korony wału przeciwpowodziowego bez wygrabienia

• mechaniczne koszenie porostów dna rzeki kosiarką pływającą

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 124-282381
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Obiekt Bagno Wizna
Los-Nr.: 1
Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Obiekt Łomża

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018