Dienstleistungen - 443725-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Nowy Targ: Kartografiedienste

2018/S 196-443725

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Zarząd Powiatu Nowotarskiego
PL
Bolesława Wstydliwego 14
Nowy Targ
34-400
Polen
Kontaktstelle(n): Iwona Waksmundzka
Telefon: +48 182661300
E-Mail: przetarg@nowotarski.pl
Fax: +48 182661344
NUTS-Code: PL219

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.nowotarski.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.nowotarski.pl/bip/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZA.272.27.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71354000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zaryte, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój - Etap I i II oraz obrębu Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Celem prac jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2101/2017). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 1034/2016) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia. Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 699 186.99 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zaryte, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71354000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219
Hauptort der Ausführung:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zaryte, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój - Etap I i II. Celem prac jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2101/2017). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 1034/2016) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia. Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia.

Część nr 1 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zaryte, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 A do SIWZ.

Etap I

1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.

3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.

4. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.

5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.

6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

Etap II

1. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.

2. Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.

4. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na zakres przeprowadzenia prac, kompatybilność i zgodność z systemami geodezyjnymi oraz bazodanowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71354000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL219
Hauptort der Ausführung:

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Celem prac jest modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 24a ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2101/2017). Prace modernizacyjne mają za zadanie dostosowanie istniejących danych ewidencyjnych do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 1034/2016) oraz uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami ww. Rozporządzenia.Całość prac zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi załącznik do niniejszego zamówienia.

Część nr 2 – Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja techniczna) dla ww. części przetargu stanowi załącznik nr 3 B do SIWZ.

Etap I

1. Pozyskanie danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej z Wydziału Geodezji, Katastru i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz analiza możliwości i zakresu ich wykorzystania w pracach modernizacyjnych.

2. Weryfikacja i uzupełnienie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów i budynków w oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz.

3. Weryfikacja terenowa i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków.

4. Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o informacje dotyczące budynków i lokali.

5. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu projektu operatu ewidencji gruntów i budynków do kontroli przed jego wyłożeniem do publicznego wglądu.

6. Kontrola przez Zamawiającego projektu operatu ewidencyjnego.

Etap II

1. Przygotowanie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez strony.

2. Zaimplementowanie zmodernizowanych danych ewidencyjnych do bazy systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

3. Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu ewidencji gruntów i budynków do końcowej kontroli.

4. Kontrola końcowa przez Zamawiającego operatu ewidencji gruntów i budynków.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na zakres przeprowadzenia prac, kompatybilność i zgodność z systemami geodezyjnymi oraz bazodanowymi posiadanymi przez Zamawiającego / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 126-287731
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zaryte, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
AP.GEO Geodezja i Geoinformatyka Paweł Zając
ul. Truskawkowa 40
Wrocław
53-007
Polen
Telefon: +48 601872517
E-Mail: biuro@apgeo.pl
Fax: +48 717181613
NUTS-Code: PL518
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 268 292.68 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 243 088.62 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Rabka-Zdrój, jednostka ewidencyjna Rabka-Zdrój – Etap I i II.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
02/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
AP.GEO Geodezja i Geoinformatyka Paweł Zając
ul. Truskawkowa 40
Wrocław
53-007
Polen
Telefon: +48 601872517
E-Mail: biuro@apgeo.pl
Fax: +48 717181613
NUTS-Code: PL518
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 430 894.31 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 385 365.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587702
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawa zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskiwaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamóweń Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / 224587803
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018