Supplies - 44380-2021

Submission deadline has been amended by:  86181-2021
29/01/2021    S20

Sverige-Sandviken: Förbrukningsvaror av papper

2021/S 020-044380

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sandvikens kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2346
Postadress: Odengatan 37
Ort: Sandviken
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 811 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Helena Wallbom SK
E-post: helena.wallbom@sandviken.se
Telefon: +46 26241931
Internetadress(er):
Allmän adress: http://sandviken.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=56302
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=56302
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://www.kommersannons.se/elite/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förbrukningsmaterial - papper, plast, kemtekniska och städprodukter

Referensnummer: KS2021/75
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33772000 Förbrukningsvaror av papper
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Sandvikens kommun upphandlar för egen och kommunala bolags samt för Ockelbo kommuns och Hofors kommuns räkning förbrukningsmaterial av karaktären kemtekniska produkter, papper- och plastprodukter, produkter för personlig hygien och städprodukter. Uppphandlingen innehåller även service av doseringsutrustning för vissa disk- och tvättmaskiner.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
18424300 Engångshandskar
19640000 Sopsäckar och soppåsar av polyeten
24455000 Desinfektionsmedel
33700000 Hygienartiklar
33711430 Engångsservetter
33711900 Tvål
33772000 Förbrukningsvaror av papper
39222110 Engånsgbestick och -tallrikar
39224000 Kvastar och borstar och diverse andra artiklar
39224350 Sopskyfflar
39831200 Tvätt, disk och rengöringsmedel
39831250 Sköljmedel
39831300 Golvrengöringsmedel
39831600 Toalettrengöringsmedel
39831700 Tvålautomater
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävleborgs län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sandvikens kommun upphandlar för egen samt för Ockelbo kommuns och Hofors kommuns räkning förbrukningsmaterial av karaktären kemtekniska produkter, papper- och plastprodukter, produkter för personlig hygien och städprodukter. Uppphandlingen innehåller även service av doseringsutrustning för vissa disk- och tvättmaskiner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/06/2021
Slut: 31/05/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/02/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/05/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/03/2021
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/01/2021