Teenused - 443954-2014

30/12/2014    S250    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hankelepingu sõlmimise teade - Avatud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Köitmisteenused ja arhiivikastide tarne Euroopa Liidu Kohtule

2014/S 250-443954

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
ametlik postiteenistus
Kontaktisik: pr Eva Anglessy
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: batim.logist@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-2650

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Köitmisteenused ja arhiivikastide tarne Euroopa Liidu Kohtule
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 15: Tasulised või lepingulised kirjastamis- ja trükiteenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Luksemburgi Suurhertsogiriik.

NUTS kood LU

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb raamlepingu sõlmimine
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Lepingu eesmärk on
— osutada kohtu lõpetatud kohtuasjade originaaltoimikute köitmise teenuseid;
— tarnida kohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu korralduste ja otsuste originaalkoopiate säilitamiseks arhiivikastid.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79971200

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 77 390 EUR
Käibemaksuta

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
CJ7/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 140-250464 , 24.7.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: CJ7/2014 Osa nimetus: köitmisteenused ja arhiivikastide tarne Euroopa Liidu Kohtule
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
16.12.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 5
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Legatoria e Restauro Gamba
via Bligny 38/40
25127 Brescia BS
Itaalia

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 77 390 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: ei

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
18.12.2014