Teenused - 443955-2014

Kuva koondatud vaade

30/12/2014    S250

Luksemburg-Luxembourg: Tõsteseadmete valdkonna leping – A-tornis ja B-tornis asuvate kabiinide kattekihi ja aluste asendamine

2014/S 250-443955

Hankelepingu sõlmimise teade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat
Postiaadress: plateau de Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Ajamian Krikor
E-post: db-ao-2014-11@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-3358
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankelepingule antud nimetus
Tõsteseadmete valdkonna leping – A-tornis ja B-tornis asuvate kabiinide kattekihi ja aluste asendamine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused 
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: Euroopa Liidu Kohus, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

NUTS kood LU00 Luxembourg (Grand-Duché)

II.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Luxembourgi linnas aadressil plateau de Kirchberg 9 hoonest (sh 26 korrusega 2 tornist) koosnevas kompleksis tegutsev Euroopa Liidu Kohus otsustas algatada pakkumiskutse 2 torni liftikabiinides kattekihi ja aluste asendamiseks.
II.1.5)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

42416100 Liftid, 42416000 Liftid, skipptõstukid, tõstukid, eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed, 42419510 Liftide osad, 45313000 Lifti ja eskalaatori paigaldustööd, 45313100 Lifti paigaldustööd

II.1.6)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
II.2)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
II.2.1)Hankelepingu(te) lõplik kogumaksumus
Maksumus: 119 593,13 EUR

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatud on elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber
CJ11/2014.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated

Hanketeade

Teate number ELTs: 2014/S 167-297205 , 2.9.2014

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: CJ11/2014 / hanketeade 2014/S 167-297205 Osa nimetus: tõsteseadmete valdkonna leping – A-tornis ja B-tornis asuvate liftikabiinide kattekihi ja aluste remont
V.1)Hankelepingu sõlmimise otsuse kuupäev:
8.12.2014
V.2)Teave pakkumuste kohta
Esitatud pakkumuste arv: 2
V.3)Sellise pakkuja nimi ja aadress, kelle kasuks hankelepingu sõlmimise otsus tehti

Ametlik nimetus: Otis Luxembourg
Postiaadress: 44, rue des Bruyères
Linn: Howald
Sihtnumber: 1274
Riik: Luksemburg
Telefon: +352 495171247
Faks: +352 496831

V.4)Andmed hankelepingu maksumuse kohta
Hankelepingu esialgne eeldatav kogumaksumus:
Maksumus: 120 000 EUR
Hankelepingu lõplik kogumaksumus:
Maksumus: 119 593,13 EUR
Käibemaksuta
V.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked: jah
Hankelepingu maksumus või osa, mida tõenäoliselt täidavad kolmandad isikud allhangetena:
Osa: 90 %

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2)Lisateave:
VI.3)Vaidlustusmenetlus
VI.3.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Üldkohus
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega tähtaja määramist.
VI.3.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.4)Teate lähetamise kuupäev:
18.12.2014