Servizzi - 443962-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

30/12/2014    S250    Parlament Ewropew - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Lussemburgu-Lussemburgu: 06A70/2014/M066 — Għajnuna fl-immaniġġjar tekniku tal-binjiet tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu

2014/S 250-443962

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: KAD Kirchberg
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2929
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Persuna ta’ kuntatt: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=666
Għall-attenzjoni ta’: It-Taqsima tal-Kuntratti u l-Ksib
Posta elettronika: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://europarl.europa.eu

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=666

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
06A70/2014/M066 — Għajnuna fl-immaniġġjar tekniku tal-binjiet tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 12: Servizzi arkitettoniċi; servizzi ta’ inġinerija u servizzi ta’ inġinerija integrata; ippjanar urban u servizzi ta’ inġinerija tal-pajsaġġi; servizzi relatati ta' konsulenza xjentifika u teknika; servizzi ta’ ttestjar u analiżi teknika
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Strasburgu.

Kodiċi NUTS FR42 Alsace

II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi kuntratt pubbliku
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
Għajnuna fl-immaniġġjar tekniku tal-binjiet tal-Parlament Ewropew fi Strasburgu, l-aktar is-sorveljanza tal-kuntratturi responsabbli mill-manutenzjoni tal-binjiet.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

71315200 Servizzi ta' konsulenza dwar il-bini, 71311100 Servizzi ta' appoġġ ta' l-inġinerija ċivili, 71311300 Servizzi ta' konsulenza dwar xogħlijiet ta' l-infrastruttura, 71312000 Servizzi ta' konsulenza dwar l-inġinerija strutturali, 71315100 Servizzi ta' konsulenza dwar il-qafas tal-bini, 71315210 Servizzi ta' konsulenza dwar servizzi għall-bini

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): iva
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
L-iskop massimu: 18 700 siegħa ta' servizz ipprovduti kull sena.
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 4
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 12 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Ħruġ ta' fatturi kull xahar fuq il-bażi ta' sigħat ta' xogħol li ngħataw.
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: iva
Deskrizzjoni ta' kundizzjonijiet partikolari: 1. żjara ta' bilfors for is-sit fit-2.2.2015; ara l-istedina fid-dokumentazzjoni tas-sejħa għall-offerti;
2. il-Parlament Ewropew iżomm id-dritt li jwettaq ripetizzjoni tas-servizzi wara proċedura nnegozjata (Artiklu 134(1)(f) tar-regoli tal-applikazzjoni).
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: ara l-ispeċifikazzjonijiet.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: 1. id-dħul fis-sena fil-qasam rilevanti ta' mill-inqas EUR 3 000 000 matul dawn l-aħħar sentejn (2) finanzjarji li għalihom ingħalqu l-kontijiet;
2. l-ammont operattiv gross li bih id-dħul jaqbeż il-ħruġ (EBITDA) fit-tmiem tal-aħħar sentejn (2) finanzjarji li għalihom ingħalqu l-kontijiet;
3. assigurazzjoni li tilqa' kontra l-perikli professjonali.
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
biżżejjed ħila teknika u professjonali fejn tidħol l-esperjenza għall-provvista ta' servizzi simili għal dawk f'dan il-kuntratt, professjonaliżmu vis-à-vis l-immaniġġjar intern u l-monitoraġġ regolatorju kif ukoll ħiliet speċjalizzati kif murija mill-kwalifiki u l-esperjenza tal-persunal.
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:

il-livell ta' referenza: diversi snin ta' esperjenza fil-provvista ta' għajnuna għall-immaniġġjar tekniku tal-binjiet b'erja li għandha wiċċ ta' aktar minn 50 000 m2, il-presenza ta' mill-inqas 7 arkitetti jew inġiniera kkwalifikati fost il-persunal ta' min qed jitfa' l-offerta u biżżejjed esperjenza ta' xogħol taħt leġislazzjoni Franċiża. Ara l-ispeċifikazzjonijiet.

III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Miftuħa
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar prezz baxx
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
06A70/2014/M066.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
16.2.2015
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
f’jiem: 180 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 23.2.2015

Post:

Lussemburgu.

Persuni awtorizzati li jkunu preżenti waqt il-ftuħ tal-offerti: iva
Informazzjoni addizzjonali dwar il-persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ: ara l-istedina għall-kondizzjonijiet.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
Żjara fuq is-sit ta' bilfors fi Strasburgu fit-2 ta' Frar; ara d-dokumenti tal-istedina għall-offerti.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE
Belt: Lussemburgu
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasburgu
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18.12.2014