W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 444002-2021

03/09/2021    S171

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 171-444002

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 127-335616)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly Utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735612202
Adres pocztowy: Széchenyi tér 1.
Miejscowość: Pécs
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7621
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Péterffy Attila
E-mail: hivatal@ph.pecs.hu
Tel.: +36 72533800
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pecs.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.pecs.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kozármisleny Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15724227202
Adres pocztowy: Pécsi Utca 124.
Miejscowość: Kozármisleny
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7761
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Biró Károly
E-mail: info@kozarmisleny.hu
Tel.: +36 72570910
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kozarmisleny.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.kozarmisleny.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aranyosgadány Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15334699102
Adres pocztowy: Kossuth L. Utca 25
Miejscowość: Aranyosgadány
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7671
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Gyurgók Lajosné
E-mail: aranyosgad@freemail.hu
Tel.: +36 72422003
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/
Adres profilu nabywcy: http://www.onkormanyzat.mti.hu/intezmeny/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bicsérd Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15332350202
Adres pocztowy: Alkotmány Tér 3.
Miejscowość: Bicsérd
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7671
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Vér József
E-mail: bicserdkozbesz@gmail.com
Tel.: +36 73472297
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bicserd.hu/index.php/hu/
Adres profilu nabywcy: https://bicserd.hu/index.php/hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zók Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15334345102
Adres pocztowy: Arany János Utca 13.
Miejscowość: Zók
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7671
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Nagy Gábor
E-mail: zokkozbesz@gmail.com
Tel.: +36 73472264
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zok.hu/index.php/hu/
Adres profilu nabywcy: https://zok.hu/index.php/hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kökény Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15334747102
Adres pocztowy: Petőfi Utca 2
Miejscowość: Kökény
Kod NUTS: HU231 Baranya
Kod pocztowy: 7639
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Máli Júlia
E-mail: polgarmester@kokeny.hu
Tel.: +36 72462045
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kokeny.hu/
Adres profilu nabywcy: http://kokeny.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szalánta Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15331201202
Adres pocztowy: Hunyadi Utca 63
Miejscowość: Szalánta
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 7800
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Hitre Gabriella
E-mail: jegyzo@szalanta.hu
Tel.: +36 72524900
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szalanta.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.szalanta.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432120120
Adres pocztowy: Petőfi Sándor Utca 1.
Miejscowość: Bánokszentgyörgy
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8891
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Baumgartner László
E-mail: banoksz@enternet.hu
Tel.: +36 93346008
Adresy internetowe:
Główny adres: https://banokszentgyorgy.hu/
Adres profilu nabywcy: https://banokszentgyorgy.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Borsfa Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436416220
Adres pocztowy: Zrínyi M. Út 7 93
Miejscowość: Borsfa
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8885
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Jetzin István Sándor
E-mail: onkormanyzat@borsfa.hu
Tel.: +36 93548044
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.borsfa.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.borsfa.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bucsuta Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436519120
Adres pocztowy: Petőfi Utca 2.
Miejscowość: Bucsuta
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8893
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kucséber József
E-mail: jegyzo@banokszentgyorgy.hu
Tel.: +36 304787500
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bucsuta.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.bucsuta.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pusztamagyaród Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432216120
Adres pocztowy: Fő Utca 2.
Miejscowość: Pusztamagyaród
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8895
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kovács Károlyné
E-mail: pusztamagyarod@vipmail.hu
Tel.: +36 93573000
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pusztamagyarod.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.pusztamagyarod.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Oltárc Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436423120
Adres pocztowy: Alkotmány Út 46.
Miejscowość: Oltárc
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8886
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Juranics István
E-mail: info@oltarc.hu
Tel.: +36 304787500
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.oltarc.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.oltarc.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szentliszló Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436526120
Adres pocztowy: Fő Utca 9.
Miejscowość: Szentliszló
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8893
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Domonkosné Árkus Éva
E-mail: szentliszlo@freemail.hu
Tel.: +36 302176613
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szentliszlo.hu/hu/onkormanyzat/
Adres profilu nabywcy: https://szentliszlo.hu/hu/onkormanyzat/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Várfölde Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436430120
Adres pocztowy: Ady Út 1.
Miejscowość: Várfölde
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8891
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Szörcsökné Horváth Mária
E-mail: polgarmester.varfolde@freemail.hu
Tel.: +36 93346006
Adresy internetowe:
Główny adres: https://banokszentgyorgykh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/varfolde/hirdetmenyek
Adres profilu nabywcy: https://banokszentgyorgykh.dokumentumtar.hu/index.php/onkormanyzatok/varfolde/hirdetmenyek
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gelse Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432175220
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 20
Miejscowość: Gelse
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8774
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Rácz József
E-mail: polgarmester@gelse.hu
Tel.: +36 93360379
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gelse.hu/
Adres profilu nabywcy: https://www.gelse.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Alsórajk Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436595120
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 10.
Miejscowość: Alsórajk
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8768
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kovács András
E-mail: alsorajk@axelero.hu
Tel.: +36 93354014
Adresy internetowe:
Główny adres: http://alsorajk-kozseg-onkormanyzata.kozuleti.com/
Adres profilu nabywcy: http://alsorajk-kozseg-onkormanyzata.kozuleti.com/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Felsőrajk Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432144520
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 8.
Miejscowość: Felsőrajk
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8767
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Zsuppánné Horváth Mária
E-mail: jegyzo@korjegyzosegfrajk.t-online.hu
Tel.: +36 93354001
Adresy internetowe:
Główny adres: http://felsorajk.hu/hu/
Adres profilu nabywcy: http://felsorajk.hu/hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kerecseny Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436698120
Adres pocztowy: Deák Ferenc Utca 52 84/1
Miejscowość: Kerecseny
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8745
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Réti Alfréd
E-mail: onkormanyzat@onkor-kerecseny.t-online.hu
Tel.: +36 93589009
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kerecseny.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.kerecseny.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kilimán Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436708120
Adres pocztowy: Petőfi Sándor Utca 34. 91.
Miejscowość: Kilimán
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8774
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Pusztai Szabolcs
E-mail: kilimankozseg@gmail.com
Tel.: +36 93360021
Adresy internetowe:
Główny adres: http://kiliman.hu/
Adres profilu nabywcy: http://kiliman.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Orosztony Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436715120
Adres pocztowy: Szent Imre Utca 1
Miejscowość: Orosztony
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 8744
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Varga Valéria
E-mail: penzugy@kororosz.t-online.hu
Tel.: +36 93389201
Adresy internetowe:
Główny adres: https://orosztony.hu/
Adres profilu nabywcy: https://orosztony.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pölöskefő Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436904120
Adres pocztowy: Szabadság Tér 2. 185
Miejscowość: Pölöskefő
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8773
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Szollár Norbert
E-mail: onkormanyzat.poloskefo@gmail.com
Tel.: +36 93391101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://poloskefo.hu/
Adres profilu nabywcy: https://poloskefo.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pötréte Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436605120
Adres pocztowy: Kossuth Utca 40
Miejscowość: Pötréte
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8767
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Gáspár Károly
E-mail: postmaster@rajk-text.t-online.hu
Tel.: +36 93554009
Adresy internetowe:
Główny adres: https://potrete.hu/
Adres profilu nabywcy: https://potrete.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Surd Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15432632120
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Utca 2
Miejscowość: Surd
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8856
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Kanász János
E-mail: surdonk@gylcomp.hu
Tel.: +36 93377001
Adresy internetowe:
Główny adres: http://info.kezenfogva.hu/intezmenyek/21579-surd-kozseg-onkormanyzata
Adres profilu nabywcy: http://info.kezenfogva.hu/intezmenyek/21579-surd-kozseg-onkormanyzata
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Liszó Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15436818120
Adres pocztowy: Kanizsai Utca 2
Miejscowość: Liszó
Kod NUTS: HU223 Zala
Kod pocztowy: 8832
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Novák Csaba
E-mail: liszo.hivatal@gylcomp.hu
Tel.: +36 93377202
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.liszo.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.liszo.hu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DV-Dráva vízgyűjtő

Numer referencyjny: EKR000748492021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

„Vállalkozási szerződés keretében a Kozármisleny szennyvízelvezetése (Pécshez csatlakozik) és Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Gelse központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása és Surd és Liszó települések szennyvízelvezetése elnevezésű projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (DV-Dráva vízgyűjtő)”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 127-335616

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 17/09/2021
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: