Prekės - 444148-2020

22/09/2020    S184

Lenkija-Bydgoszcz: Medicinos reikmenys

2020/S 184-444148

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 163-396069)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
Adresas: ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
Miestas: Bydgoszcz
NUTS kodas: PL POLSKA
Pašto kodas: 85-094
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Żaneta Olszewska
El. paštas: z.olszewska@jurasza.pl
Telefonas: +48 525854096
Faksas: +48 525854096
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.jurasza.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego, (w tym: koszule i ubrania zabiegowe z włókniny, rękawice jednorazowe ochronne, środki ochrony indywidualnej: maski, czepki, ochraniacze ...

Nuorodos numeris: NLZ.2020.271.82
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
33140000 Medicinos reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego, (w tym: koszule i ubrania zabiegowe z włókniny, rękawice jednorazowe ochronne, środki ochrony indywidualnej: maski, czepki, ochraniacze, kombinezon, kieliszek jednorazowy, ...), pojemniki do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE, formalina 10 % buforowana gotowa do użycia, alkohol, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje 12 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna (obejmować wszystkie pozycje wymienione w ramach danej części) i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych (załącznik nr 2), jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/09/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 163-396069

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2
Yra:
Data: 24/09/2020
Vietos laikas: 09:00
Turi būti:
Data: 05/10/2020
Vietos laikas: 09:00
Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 24/09/2020
Vietos laikas: 09:15
Turi būti:
Data: 05/10/2020
Vietos laikas: 09:15
VII.2)Kita papildoma informacija: