The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 444225-2018

11/10/2018    S196

Poland-Katowice: Parts of conveyors

2018/S 196-444225

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 185-418857)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Czesław Kinder
E-mail: c.kinder@pgg.pl
Telephone: +48 327572919
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica – nr grupy 292-10-07

Reference number: 411800907
II.1.2)Main CPV code
42419800 Parts of conveyors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.Oddział KWK Sośnica.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/10/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 185-418857

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 10/10/2018
Local time: 07:45
Read:
Date: 18/10/2018
Local time: 07:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 08/12/2018
Read:
Date: 16/12/2018
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 10/10/2018
Local time: 08:00
Read:
Date: 18/10/2018
Local time: 08:00
VII.2)Other additional information: