Dienstleistungen - 444309-2018

11/10/2018    S196    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Reinigungs- und Hygienedienste

2018/S 196-444309

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 187-423540)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Kontaktstelle(n): Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Telefon: +48 327177025
E-Mail: w.bochenska@pgg.pl
Fax: +48 327177254
NUTS-Code: PL22

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.pgg.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – dla Ruchu Piast, Zadanie nr 2 - dla Ruchu Ziemowit

Referenznummer der Bekanntmachung: 431801427
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90900000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 j.t.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obsługi łaźni górniczych dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 – dla Ruchu Piast, Zadanie nr 2 – dla Ruchu Ziemowit.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 187-423540

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 12/10/2018
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 16/10/2018
Ortszeit: 10:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 10/12/2018
muss es heißen:
Tag: 14/12/2018
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 12/10/2018
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 16/10/2018
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: