Leveringen - 444355-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jelenia Góra: Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten

2018/S 196-444355

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Areszt Śledczy w Jeleniej Górze
Grottgera 2
Ter attentie van: kpt. Radosław Zalewski
58-500 Jelenia Góra
Polen
Telefoon: +48 757540340
E-mail: dkw_jelenia_gora@sw.gov.pl
Fax: +48 757532665

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.sw.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/Og%c5%82oszenia.aspx?BiuletynID=156

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

03200000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15981000

Beschrijving
Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten.
Dierlijke producten, vlees en vleesproducten.
Toebereide en geconserveerde vis.
Groenten, fruit en aanverwante producten.
Dierlijke of plantaardige oliën en vetten.
Zuivelproducten.
Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten.
Diverse voedingsmiddelen.
Mineraalwater.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
25.10.2018 - 11:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.