Leveringen - 444364-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Yoghurt

2018/S 196-444364

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6
Str. Cernișoara nr. 38–40, sector 6
Contactpunt(en): Georgiana Preda
7000 Bucureşti
Roemenië
Telefoon: +40 217457004
E-mail: dgaspc6@yahoo.com
Fax: +40 217457004

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.dgaspc.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

15551300, 15510000

Beschrijving
Yoghurt.
Melk en room.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Laagste offerte 300 122,00 en hoogste offerte 382 136,40 RON
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 11351
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Comiga Prodimpex S.R.L.
Str. Răcari nr. 10, bl. 41, ap. 30, sector 3
031828 București
Roemenië
E-mail: comiga.2008@gmail.com

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Laagste offerte 300 122,00 en hoogste offerte 382 136,40 RON
Zonder btw
Opdracht nr: 11350
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Comiga Prodimpex S.R.L.
Str. Răcari nr. 10, bl. 41, ap. 30, sector 3
031828 București
Roemenië
E-mail: comiga.2008@gmail.com

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 583 802,88 RON
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Laagste offerte 420 166,00 en hoogste offerte 439 901,80 RON
Zonder btw