Leveringen - 444373-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Thessaloniki: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2018/S 196-444373

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
Panepistimioypoli, ktirio K. Karatheodori (Dioikisis)
Contactpunt(en): Tmima Promitheion, ypopsi: Eyaggelias Koyliakioti
Ter attentie van: Tmima Promitheion
541 24 Thessaloniki
Griekenland
Telefoon: +30 2310996871
E-mail: ekouliak@ad.auth.gr
Fax: +30 2310996907

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.auth.gr

Elektronische toegang tot informatie : www.promitheus.gov.gr

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: www.promitheus.gov.gr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

38000000

Beschrijving
Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen).
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 185 000,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 407/2018 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

AVL List GmbH
Hans-List-Platz 1
A-8020 Graz
Oostenrijk
E-mail: stefan.kanya@avl.com
Telefoon: +43 316787-1957
Fax: +43 316787-550

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht:
Waarde: 190 000,00 EUR
Zonder btw
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 185 000,00 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 8