Leveringen - 444377-2018

11/10/2018    S196    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Frankrijk-Tours: Farmaceutische producten

2018/S 196-444377

Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

CHRU de Tours
2 bd Tonnellé
37044 Tours cedex 9
Frankrijk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.chu-tours.fr

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

33600000

Beschrijving
Farmaceutische producten.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 201 600,00 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 18 0248 Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Ultragenyx
Frankrijk

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 201 600,00 EUR