Supplies - 444392-2018

Display compact view

11/10/2018    S196

Denmark-Copenhagen: Artillery

2018/S 196-444392

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Supplies

Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
National registration number: 16287180
Postal address: Lautrupbjerg 1 - 5
Town: København
Postal code: 2750
Country: Denmark
Contact person: Josephine Søegaard Knop
E-mail: josk@kammeradvokaten.dk
Telephone: +45 28596445

Internet address(es):

General address of the contracting authority/entity: www.fmi.dk

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract
Rental Agreement regarding Nexter Systems's 6 x 6 CAESAR 155 mm artillery gun
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Rental
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Danmark.
NUTS code
II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Short description of the contract or purchase(s):
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (herefter ”FMI”) indgik den 6.9.2018 kontrakt med Nexter Systems (herefter ”Nexter”) om leje af et artillerisystem som udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Lejeaftalen blev indgået med henblik på at sætte FMI i stand til at gennemføre tests og udarbejde korrekte skydetabeller for artillerisystemet forud for en allerede bestilt levering 15 artillerisystemer af samme type i slutningen af året 2019.
Det er FMI's vurdering, at det som følge af både tekniske årsager og enerettigheder alene er Nexter, der som den oprindelige producent af de primære våbensystemer er i stand til at levere de pågældende artillerisystemer, da Nexter har enerettighederne til at udvikle og producere det primære våbensystem, da det ikke er teknisk muligt at adskille våbensystemet fra undervognen, og da det alene er Nexter, der besidder den fornødne teknisk knowhow om artillerisystemets dele til at yde den tekniske bistand og gennemføre den grunduddannelse, som ligeledes kræves efter lejeaftalen. FMI vurderer således på den baggrund, at lejeaftalen kunne tildeles til Nexter i medfør af forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e.
II.1.5)Common procurement vocabulary (CPV)

35322000 Artillery

II.2)Total final value of contract(s)
II.2.1)Total final value of contract(s)
Value: 495 000,00 EUR
Excluding VAT

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
Negotiated without publication of a contract notice
Justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU)
Directive 2009/81/EC
1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with art. 28 of Directive 2009/81/EC
All tenders submitted in reply to an open procedure, a restricted procedure or competitive dialogue were irregular or inacceptable. Only those tenderers were included in the negotiations which have satisfied the qualitative selection criteria: no
The periods for the restricted procedure and the negotiated procedure with prior publication of a contract notice are incompatible with the urgency resulting from a crisis: no
Extreme urgency brought about by events unforeseeable by the contracting authority/entity and in accordance with the strict conditions stated in the relevant Directive: no
The works/goods/services can be provided only by a particular tenderer for reasons that are: technical, connected with the protection of exclusive rights
The contract concerns research and development services other than those referred to in Article 13 of Directive 2009/81/EC: no
The products involved are manufactured purely for the purpose of research, experiment, study or development under the conditions stated in the Directive: no
Additional works/deliveries/services are ordered under the strict conditions stated in the Directive: no
For supplies quoted and purchased on a commodity market: no
New works/services, constituting a repetition of existing works/services and ordered in accordance with the strict conditions stated in the Directive: no
Contract related to the provision of air and maritime transport services for the armed forces of a Member State deployed or to be deployed abroad, under the strict conditions stated in the Directive: no

IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Section V: Award of contract

Contract No: 1
V.1)Date of contract award decision:
17.7.2018
V.2)Information about offers
V.3)Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

Official name: Nexter Systems
Postal address: 13, Route de la Minière
Town: Versailles Cedex
Postal code: 78034
Country: France
Internet address: www.nexter-group.fr

V.4)Information on value of contract
Total final value of the contract:
Value: 495 000,00 EUR
Excluding VAT
V.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be sub-contracted: no

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
Kontrakten blev indgået den 6.9.2018 uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i medfør af forsvars- og sikkerhedsdirektivets artikel 28, stk. 1, litra e.
VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405708
Internet address: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Lodging of appeals

Precise information on deadline(s) for lodging appeals: FMI følger proceduren i klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens§ 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske
Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en
Bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden
Forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.
Kontaktoplysning til Klagenævnet for Udbud er angivet i punkt. VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i punkt. VI.4.1).
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobssens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark

VI.4)Date of dispatch of this notice:
8.10.2018