ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 444412-2019

20/09/2019    S182    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Kalkakmenis

2019/S 182-444412

Skelbimas apie sutarties skyrimą. Komunalinės paslaugos

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: PGNiG Termika SA
Adresas: ul. Modlińska 15
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911
Pašto kodas: 03-216
Šalis: Lenkija
El. paštas: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Telefonas: +48 225878439
Faksas: +48 225878468

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.termika.pgnig.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.6)Pagrindinė veikla
Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Sprzedaż i dostawy wapna hydratyzowanego dla potrzeb odsiarczania spalin z K2 oraz Oczyszczalni Ścieków MIOS

Nuorodos numeris: 19DOZZ065
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44921300
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wapna hydratyzowanego spełniającego następujące wymagania jakościowe:

Lp Parametr fizyko-chemiczny Wielkość

1 Zawartość Ca(OH)2 [%] 90;

2 Zawartość MgO [%] 0,44 – 1,5;

3 Zawartość CaO+MgOakt. [%] 68 - 71,8;

4 Zawartość SiO2 [%] 0,8 - 2,49;

5 Zawartość Fe2O3 [%] 0,14 - 0,35;

6 Zawartość Al2O3 [%] 0,41 - 0,8;

7 Zawartość CO2 [%] 1,6 – 3;

8 Zawartość SO3 [%] 0,14 - 0,41;

9 Stopień białości 76 - 91,9;

10 Wilgotność [%] 1,0;

11 Gęstość usypowa [g/dm3] 430 – 540;

12 Straty prażenia w 1 000oC [%] 25,0 - 25,5;

13 Średnie uziarnienie (>50 %) [μm] <5;

14 Powierzchnia właściwa wg BET [m2/g] 18.

W ilościach i asortymencie każdorazowo zamawianym przez Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy 19DOZZ065.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Vertė be PVM: 4 333 500.00 PLN
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wapna hydratyzowanego spełniającego następujące wymagania jakościowe:

Lp Parametr fizyko-chemiczny Wielkość

1 Zawartość Ca(OH)2 [%] 90;

2 Zawartość MgO [%] 0,44 – 1,5;

3 Zawartość CaO+MgOakt. [%] 68 - 71,8;

4 Zawartość SiO2 [%] 0,8 - 2,49;

5 Zawartość Fe2O3 [%] 0,14 - 0,35;

6 Zawartość Al2O3 [%] 0,41 - 0,8;

7 Zawartość CO2 [%] 1,6 – 3;

8 Zawartość SO3 [%] 0,14 - 0,41;

9 Stopień białości 76 - 91,9;

10 Wilgotność [%] 1,0;

11 Gęstość usypowa [g/dm3] 430 – 540;

12 Straty prażenia w 1 000oC [%] 25,0 - 25,5;

13 Średnie uziarnienie (>50 %) [μm] <5;

14 Powierzchnia właściwa wg BET [m2/g] 18.

W ilościach i asortymencie każdorazowo zamawianym przez Zamawiającego na warunkach określonych we wzorze umowy 19DOZZ065.

Zamawiający planuje zakup w okresie realizacji umowy 10.700 ton wapna hydratyzowanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ065, stanowiącym załącznik nr 4 do instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 057-132535
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant reguliarų orientacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

Sprzedaż i dostawy wapna hydratyzowanego dla potrzeb odsiarczania spalin z K2 oraz Oczyszczalni Ścieków MIOS

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
05/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 2
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Lhoist Bukowa Sp. z o.o.
Miestas: Krasocin
NUTS kodas: PL721
Šalis: Lenkija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM) (Ar sutinkate skelbti? taip)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 4 333 500.00 PLN
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
V.2.6)Sumokėta kaina, kai perkama ypač gera kaina

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800

Interneto adresas: www.uzp.gov.pl

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/09/2019