Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Доставки - 444413-2017

TIЗаглавиеБългария-Сливен: Електрическа енергия
NDНомер на документа444413-2017
PDДата на публикуване08/11/2017
OJНомер на броя214
TWМястоСЛИВЕН
AUНаименование на органа„Държавно горско стопанство — Сливен“ ТП на „Югоизточно Държавно предприятие“ ДП (2016176540050)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за поръчка - Открита процедура
CYДържаваBG
AAВид на органа6 - Орган на подчинение на публичното право
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен06/11/2017
DTКраен срок13/12/2017
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура1 - Открита процедура
TDВид на документа3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCКод CPV09310000 - Електрическа енергия
RCКод NUTSBG342
IAИнтернет адрес (URL)www.dgssliven@uidp-sliven.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС