Diensten - 444422-2018

Deze aankondiging is geannuleerd door: 538512-2018
11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Nowa Wieś Lęborska: Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis

2018/S 196-444422

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Czarnówko 34
Contactpunt(en): Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o.
Ter attentie van: Małgorzata Janczak
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Polen
Telefoon: +48 598624388
E-mail: biuro@zzo-czarnowko.pl

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.zzo-czarnowko.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

90513000, 90514000

Beschrijving
Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis.
Diensten voor afvalrecycling.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
20.11.2018 - 11:45
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.