Diensten - 444440-2018

11/10/2018    S196    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-München: Diensten voor speciaal personenvervoer over land

2018/S 196-444440

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Agence pour l'enseignement français à l'étranger – Représentée localement par le lycée français Jean Renoir de Munich
Berlepschstrasse 3
Contactpunt(en): Lycée Jean Renoir
Ter attentie van: M. Philippe BUTTANI
81373 München
Duitsland
Telefoon: +49 897210070
E-mail: proviseur@lycee-jean-renoir.de

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lycee-jean-renoir.de/

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

60130000

Beschrijving
Diensten voor speciaal personenvervoer over land.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 657 003,18 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: Transport (ramassage scolaire) Perceel nr: 1
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Groupement Klessinger — Kistler — Heller
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 248 543,61 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 2
Opdracht nr: Transport (ramassage scolaire) Perceel nr: 2
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Groupement Klessinger — Kistler — Heller
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 19 957,98 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 2
Opdracht nr: Transport (ramassage scolaire) Perceel nr: 3
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Geldhauser
Duitsland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 60 000,00 EUR
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal jaar: 2