Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Lieferungen - 444457-2021

03/09/2021    S171

România-Galați: Truse de dozaj

2021/S 171-444457

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei"
Număr naţional de înregistrare: 3126853
Adresă: Strada: Brăilei, nr. 177
Localitate: Galati
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800578
Țară: România
Persoană de contact: Valentina-Alina Dobrea
E-mail: camelia.dodu@spitalulurgentagalati.ro
Telefon: +40 0236317232
Fax: +40 0236317232
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulurgentagalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127038
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Unitate sanitara
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

TIFON, FESI, TRUSE TRANSFUZOARE, PERFUZOARE, SONDE

Număr de referinţă: 3126853_2021_PAAPD1311082
II.1.2)Cod CPV principal
33141626 Truse de dozaj
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

TIFON, FESI, TRUSE TRANSFUZOARE, PERFUZOARE, SONDE

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 707 800.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 11
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde IOT cu balonas

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Sonde IOT cu balonas

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 102 720.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fesi 10/20 cm

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141110 Pansamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Fesi 10/20 cm

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 420 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusa de perfuzie cu canula de plastic si membrana hidrofoba

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141626 Truse de dozaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Trusa de perfuzie cu canula de plastic si membrana hidrofoba

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 420 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusa de transfuzie cu canula de plastic si membrana hidrofoba

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141626 Truse de dozaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR.177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Trusa de transfuzie cu canula de plastic si membrana hidrofoba

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 169 680.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Seringi insulina

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141310 Seringi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Seringi insulina

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Trusa de perfuzie cu canula de plastic

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141626 Truse de dozaj
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de materiale sanitare: Trusa de perfuzie cu canula de plastic

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 612 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Tifon absorbant din bumbac

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141114 Tifon medical
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare:Tifon absorbant din bumbac

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 594 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde duodenale Levin

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Sonde duodenale Levin

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 29 880.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde Nelaton

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI. NR 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Sonde Nelaton

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 120.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Fesi 10/10 cm

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141110 Pansamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Fesi 10/10 cm

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 288 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sonde alimentatie copii CH5/CH6

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33141641 Sonde
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

STR BRAILEI NR. 177

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare materiale sanitare: Sonde alimentatie copii CH5/CH6

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

a) Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca operatorul economic nu se afla in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, avand in vedere actiunile sau inactiunile savarsite inainte de initierea procedurii.

b) Certificat de atestare fiscala emis de catre Ministerul Finantelor Publice ;

c) Certificat atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local.

Acestea trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora.

In situatia in care operatorul economic are inregistrate, conform certificatului constatator emis de ONRC, puncte de lucru in alte circumscriptii teritoriale fiscale in afara celei unde isi are declarat sediul social (ex :comune, municipii, judete), atunci acesta are obligatia de a prezenta si certificatele fiscale privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, in conformitate cu Codul fiscal si Codul de Procedura Fiscala,pentru aceste sedii secundare.

d) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv.

e) Declaratie privind conflictul de interese-Lista cu persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate in procedura de achizitie publica, conform art.60 din Legea 98/2016, va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE:

Ec.Dobrea Valentina-Alina -Manager; Dr.Romila Aurelia -Director medical; Ec.Grosu Alina -Director finaciar contabil; As.Skowronski Mariana-Director de ingrijiri

Comisia de evaluare :

Ec.Nicodim Florentina – presedinte; Jr.Calin Viorel – membru; As.Tudor Carmen– membru; As. Amarande Alina Eleonora -membru; As.Bobocia Ana – membru.

Ec. Bunea Cristina Corina– membru rezerva; Jr.Bocaneala Mirela-Alina - membru rezerva ; As. Marola Zoica – membru rezerva.

NOTA: Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate :

1.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie, in vederea participarii la procedura de atribuire ;

2.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare, nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

a. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr.26/1990 (doc. în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”), sau Certificat constatator emis de catre O.N.R.C.in forma electronica, avand incorporata/atasata/logic asociata semnatura electronica extinsa, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmand sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor ;

b. Autorizatie / Aviz de functionare de la Ministerul Sanatatii Publice in conformitate cu prevederile legale,art.926 din Legea95/2006, Ordinul 309/2015 respectiv OMS 566/2020, privind reforma în domeniul sanatatii, referitoare la avizarea activitatilor în domeniul dispozitivelor medicale, din care sa reiasa ca ofertantul are avizul de comercializare pentru produsele care fac obiectul procedurii, pentru loturile la care se impune – valabila la data depunerii documentului, urmand ca documentul sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante doar de către ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

c. Declaratie de conformitate cu marcaj CE( conform Directivei 93/42/CEE)

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateMostre ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorităţii contractante pentru produsele ofertate cu denumirea lotului ( se va specifica pentru ce lot s-a depus oferta).

Loturile: 1,10,11,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatLista cu principalele furnizari de produse similare , din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, au fost furnizate produse similare a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim valoarea maxima a celui mai mare contract subsecvent:Nr. lot Denumire produs Val max estimata ctr subsecv / lei fara TVA1 Trusa de perfuzie cu canula de plastic 76.500,002 Trusa de perfuzie cu canula de plastic si membrana hidrofoba 52.500,003 Trusa de transfuzie cu canula de plastic si membrana hidrofoba 21.210,004 Tifon absorbant din bumbac 74.250,005 Fesi 10/10 cm 36.000,006 Fesi 10/20 cm 52.500,007 Seringi insulina 4.500,008 Sonde IOT cu balonas 12.840,009 Sonde duodenale Levin 3.735,0010 Sonde Nelaton 2.640,0011 Sonde alimentatie copii CH5 / CH6 1.800,00

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Informatiile corespunzatoare acestei cerinte se completeaza in DUAE.La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta ,doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:• mostre (2 buc din care 1 va constitui contraproba la autoritatea contractanta).

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Nu se admit ca dovada a experientei similare invocarea acordurilor cadru de furnizare produse identice/similare, ci doar contracte subsecvente incheiate si executate in baza acordurilor cadru. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării,alte documente echivalente.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 05/01/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 05/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile.

Autoritatea contractanta stabileste un singur termen pentru raspunsurile consolidate la eventualele solicitari de clarificari din partea operatorilor economici, astfel: pana in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu art.8, alin.1, lit.b din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/08/2021