Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 444641-2021

03/09/2021    S171

Slovakia-Lučenec: Medical equipments

2021/S 171-444641

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
National registration number: 37954571
Postal address: Námestie republiky 15
Town: Lučenec
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 98439
Country: Slovakia
E-mail: alexova@lcnsp.sk
Telephone: +421 474322740
Fax: +421 474323254
Internet address(es):
Main address: https://www.lcnsp.sk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433956
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obstaravanie.eranet.sk
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Osoba podľa §8
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotnícke prístroje, zariadenia a vybavenie

Reference number: NZ-03/08/21
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckych prístrojov, zariadení a vybavení a to podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 613 470.91 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

CT prístroj

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33115000 Tomography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Námestie republiky 2373/15 98439 Lučenec

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie CT prístroja, ktorého detailnejší popis je uvedený v Prílohe A Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 534 033.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Názov projektu: Posilnenie materiálno technických kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

USG prístroj

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112000 Echo, ultrasound and doppler imaging equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Námestie republiky 2373/15 98439 Lučenec

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie USG prístroja, ktorého detailnejší popis je uvedený v Prílohe A Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 741.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Názov projektu: Posilnenie materiálno technických kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Infúzna volumetrická pumpa

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Námestie republiky 2373/15 98439 Lučenec

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie infúznej volumetrickej pumpy, ktorej detailnejší popis je uvedený v Prílohe A Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 932.25 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Názov projektu: Posilnenie materiálno technických kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Polohovateľné lôžka JIS

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Námestie republiky 2373/15 98439 Lučenec

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie polohovateľných lôžok JIS, ktorých detailnejší popis je uvedený v Prílohe A Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 188.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Názov projektu: Posilnenie materiálno technických kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrilátor

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Main site or place of performance:

Námestie republiky 2373/15 98439 Lučenec

II.2.4)Description of the procurement:

Dodanie defibrilátora, ktorého detailnejší popis je uvedený v Prílohe A Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 575.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Názov projektu: Posilnenie materiálno technických kapacít v červenej zóne a ochrana zamestnancov v súvislosti s pandémiou COVID-19.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:

A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b),

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c),

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d),

E) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e),

F) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f),

G) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g),

H) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h)

I) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie

môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych

subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom

obstarávaní.

Podrobnejšie informácie ohľadom podmienok účasti sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov k tomuto verejnému

obstarávaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neaplikuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Neaplikuje sa.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/10/2021
Local time: 13:00
Place:

Otváranie ponúk je verejné a uchádzač sa otvárania ponúk môže zúčastniť elektronickou formou, prostredníctvom funkcionality systému ERANET.

Information about authorised persons and opening procedure:

Uchádzači, ktorí podali ponuku v lehote na predkladanie ponúk budú mať v systéme ERANET v rámci predmetnej zákazky sekciu "Otváranie ponúk", do ktorej vedia vstúpiť 15 min. pred otvorením ponúk. Manuál k otváraniu ponúk sa nachádza na prihlasovacej stránke systému.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a

vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:

http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/764)

2. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu.

3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk .Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.

4. Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:

OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;

Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;

Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies

5. Zábezpeka sa nevyžaduje.

6.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

7. Všetky potrebné informácie na vypracovanie a predloženie ponuky a komunikáciu sa nachádzajú v súťažných podkladoch. Záležitosti neupravené v tomto oznámení a súťažných podkladoch sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/08/2021