Szolgáltatások - 444691-2020

22/09/2020    S184

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 184-444691

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés - M3 Vásárosnamény-Beregdaróc

Hivatkozási szám: EKR000134042020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezési szerződés az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény (M3-M34 elvál. csomópont) - Beregdaróc (oh.) közötti szakasz autópályává fejleszthető 2x2 forgalmi sávos autóút engedélyezési tervének elkészítése, szükséges építési engedélyek beszerzése (PST: A003.17.13; A003.17.18)

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 593 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71322300 Hídtervezési szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Hozzávetőlegesen egybefüggő 23 km, új nyomvonalú 2x2 forgalmi sávos, 3,0 m széles fizikai elválasztó sávval rendelkező, 20 m koronaszélességű autópályává fejleszthető autóút és kapcsolódó építményeinek engedélyezési tervének elkészítése, a szükséges építési engedélyek beszerzése.

Főbb feladatok:

4 db külön szintű csomópont,

1 db kétoldali egyszerű pihenőhely,

1 db határátkelő (lehetőség szerint színvonalas, komplex pihenőhely szolgáltatási szintjét elérő pihenés, várakozás biztosításával), várhatóan 29 db műtárgy (benne 1 db új, várhatóan 210 méter támaszközű Tisza-híd) és a

Vásárosnaményi Mérnökségi Telep kibővítésének megtervezése.

A szükséges nyilatkozatok beszerzése, valamint a vízjogi (csapadékvíz) engedély beszerzése.

Opciós lehetőség a II.2.11) pont szerint.

A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

PST: A003.17.13; A003.17.18

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.1) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. AF III.1.3) pont M/2.2) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.2) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. AF III.1.3) pont M/2.3) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.3) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 5. AF III.1.3) pont M/2.4) pontjában meghatározott szakembernek az M/2.4) pont b.) alpontjában előírthoz képest több szakmai tapasztalata (lsd.VI.4.3.pont) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Amennyiben a Tervező által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 0,1 %-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján számolva) Tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció és az az alapján készített költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).

Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban a szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A felülvizsgálatra vonatkozó számláját Tervező a felülvizsgálat Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.

Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel jogosult megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés útján.

Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles elkészíteni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Értékelési szempont:legjobb ár-érték arány.Értékelés során adható pontszám:0,00-10,00 pont.Értékelés módszere:1. é.sz:fordított arányosítás,2-5.é.sz.:ME„Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint,ill.legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához”útmutatójában található,két szélső érték közti megajánlásra javasolt képlet alkalmazásával történik.További részletek AD I.kötetében

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 066-157367
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés - M3 Vásárosnamény-Beregdaróc

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
11/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_82347844
Postai cím: Csóka utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: emi@utiber.hu
Telefon: +36 12030559
Fax: +36 12037607
Internetcím: http://www.utiber.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_49034105
Postai cím: Dombóvári út 17-19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: constreal@constrealkft.hu
Telefon: +36 12063910
Fax: +36 12042937
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 501 900 400.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 593 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodézia, talajmechanikai fúrások, geodéziai felmérések és geodéziai tervezői feladatok ellátása, talajtani és talajmechanikai feltárások, szakvélemények készítése, egyes közmű tervezési feladatok ellátása, egyes útépítési, vízépítési és forgalomtechnikai tervezési feladatok ellátása

Egyes műtárgytervezési feladatok ellátása, egyes építészeti feladatok ellátása, egyes környezetvédelmi tervezési feladatok ellátása, látványtervek, animációk készítése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

I.

RODEN Mérnöki Iroda Kft. - TURA-Terv Mérnökiroda Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest, Villám utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 10624672-2-42

Ajánlattevő neve: TURA-Terv Mérnökiroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

Ajánlattevő adószáma: 12602908-2-42

II.

M3 Bereg Konzorcium: UTIBER Közúti Beruházó Kft. - FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. - CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft. közös ajánlattevők

Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

Ajánlattevő adószáma: 10554885-2-43

Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41

Ajánlattevő neve: CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.

Ajánlattevő adószáma: 10981959-2-43

III.

Ajánlattevő neve: UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Ajánlattevő adószáma: 12108129-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt.148.§(3)-(9)bek.szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/09/2020