Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servizzi - 444698-2019

23/09/2019    S183

id-Danimarka-Kopenħagen: Servizz Ewropew għaċ-Ċaqliq tal-Art Copernicus — Servizzi ta' Appoġġ

2019/S 183-444698

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Indirizz postali: Kongens Nytorv 6
Belt: Copenhagen
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Id-Danimarka
Persuna ta’ kuntatt: Karoline Rygaard
Posta elettronika: procurement@eea.europa.eu
Telefown: +45 33367220
Faks: +45 33367199
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://www.eea.europa.eu/
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Ambjent

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizz Ewropew għaċ-Ċaqliq tal-Art Copernicus — Servizzi ta' Appoġġ

Numru ta' referenza: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
72300000 Servizzi tad-data
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Is-Servizz Ewropew għaċ-Ċaqliq tal-Art (EGMS) huwa parti mill-portafoll ta' prodotti tas-servizz ta' monitoraġġ tal-art ta' Copernicus u l-implimentazzjoni tiegħu ġiet fdata lill-EEA. L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti huwa li jitwaqqaf kuntratt ta' servizz ma' operatur ekonomiku li jkopri ż-2 xogħlijiet li ġejjin:

— it-twaqqif ta' Bord Konsultattiv ta' Copernicus għaċ-Ċaqliq tal-Art,

— Il-provvista ta' espert ta' appoġġ li se jaħdem fi ħdan il-bini tal-EEA.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 800 000.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
90700000 Servizzi ambjentali
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: DK011 Byen København
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Is-servizzi tal-bord konsultattiv se jitwettqu primarjament fil-bini tal-kuntrattur stess. L-espert ta' appoġġ se jaħdem fi ħdan il-bini tal-EEA.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Il-monitoraġġ taċ-ċaqliq tal-art huwa komponent ewlieni fil-valutazzjoni u l-immaniġġjar tar-riskju tad-diżastri. L-integrazzjoni ta' dan it-tip ta' informazzjoni fi flussi tax-xogħol operazzjonali futuri fis-setturi kemm pubbliċi kif ukoll privati se twassal b'mod inerenti għal titjib fl-immaniġġjar tar-riskju u l-ħarsien tal-assi fuq skala lokali, reġjonali u pan-Ewropea u f'ċerti każijiet anke li ssalva l-ħajjiet. Il-kuntratt imwaqqaf taħt din is-sejħa għall-offerti għandu jirriżulta fi:

1) Bord konsultattiv, li għandu jipprovdi pariri u gwida esperti indipendenti lill-EEA dwar l-ispeċifikazzjoni, l-implimentazzjoni, l-evoluzzjoni, u l-operazzjoni tal-Copernicus EGMS; u

2) Espert ta' appoġġ, li għandu jappoġġa l-ispeċifikazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Copernicus EGMS f'kollaborazzjoni mill-qrib mal-persunal tal-EEA, fornituri ta' servizzi, u l-bord konsultattiv.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kompletezza u l-kwalità tan-nota (N1) speċifikati fit-Taqsima 1.3.1. tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti / Peżar: 30
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kompletezza u l-kwalità tan-nota (N2) speċifikati fit-Taqsima 1.3.2. tal-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti / Peżar: 25
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Ir-rilevanza u l-adegwatezza tal-proċeduri ta' garanzija tal-kwalità proposti u l-arranġamenti ta' xogħol għall-membri tal-bord konsultattiv u l-espert ta' appoġġ / Peżar: 15
Prezz - Peżar: 30
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Ir-Regolament Copernicus (UE) Nru 377/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 44).

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 028-061255
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EEA/DIS/R0/19/004
Titlu:

Servizz Ewropew għaċ-Ċaqliq tal-Art Copernicus — Servizzi ta' Appoġġ

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
11/09/2019
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 1
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Centre Tecnologic de telecomunicacions de Catalunya
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 1613
Indirizz postali: Parc Mediterrani de la Tecnologia, Av. Carl Friedrich Gauss 7
Belt: Barcelona
Kodiċi NUTS: ES511 Barcelona
Kodiċi postali: 08860 Castelldefels
Pajjiż: Spanja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Agency for Data Supply and Efficiency
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: DK37284114
Indirizz postali: Rentemestervej 8
Belt: Copenhagen
Kodiċi NUTS: DK01 Hovedstaden
Kodiċi postali: 2400
Pajjiż: Id-Danimarka
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Universita Degli Studi di Firenze
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: Regio Decreto N. 2102
Indirizz postali: Piazza san Marco 4
Belt: Firenze
Kodiċi NUTS: ITI14 Firenze
Kodiċi postali: 50121
Pajjiż: L-Italja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: University of Warmia and Mazury
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 510884205
Indirizz postali: Oczapowskiego 2 Street
Belt: Olsztyn
Kodiċi NUTS: PL622 Olsztyński
Kodiċi postali: 10-719
Pajjiż: Il-Polonja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: UK Research and Innovation
Indirizz postali: Polaris House, North Star Avenue
Belt: Swindon
Kodiċi NUTS: UKK14 Swindon
Kodiċi postali: SN2 1FL
Pajjiż: Ir-Renju Unit
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Zentralanstalt Fuer Meteorologie und Geodynamik
Indirizz postali: Hohe Warte 38
Belt: Vienna
Kodiċi NUTS: AT130 Wien
Kodiċi postali: A-1190
Pajjiż: L-Awstrija
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Instituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Indirizz postali: Via Vitaliano Brancati 48
Belt: Roma
Kodiċi NUTS: ITI43 Roma
Kodiċi postali: 00144
Pajjiż: L-Italja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: Kamer van Koophandel 52766179
Indirizz postali: Rijnstraat 8, Post box 20906
Belt: Den Haag
Kodiċi NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Kodiċi postali: 2500 EX
Pajjiż: in-Netherlands
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Norwegian Space Agency
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 886028482
Indirizz postali: P.O. Box 113 Skøyen
Belt: Oslo
Kodiċi NUTS: NO011 Oslo
Kodiċi postali: N-0212
Pajjiż: In-Norveġja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Bureau de Recherches Geologiques et Minieres
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 528.056.149RCS Orleans
Indirizz postali: 3 Avenue Claude Guillemin, P.O. Box BP 36009
Belt: Orleans Cedex 2
Kodiċi NUTS: FRB06 Loiret
Kodiċi postali: 45060
Pajjiż: Franza
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Statens Kartverk
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: 971040238
Indirizz postali: Kartverksveien 21, PO Box 3507
Belt: Hønefoss
Kodiċi NUTS: NO032 Buskerud
Kodiċi postali: 3511
Pajjiż: In-Norveġja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Bundesantalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
Indirizz postali: Stilleweg 2
Belt: Hannover
Kodiċi NUTS: DE92 Hannover
Kodiċi postali: 30655
Pajjiż: Il-Ġermanja
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 800 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 800 000.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Matul it-3 snin wara d-dħul fis-seħħ tal-kuntratt oriġinali, l-EEA tirriżerva d-dritt li teżerċita l-għażla li tmexxi proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt għal servizzi ġodda mal-kuntrattur futur skont il-punt (e) tat-tieni subparagrafu tal-punt 11.1 u l-punt 11.4 tal-Anness I għar-Regolament Finanzjarju.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Indirizz postali: 1 avenue du Président Robert Schuman
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67001
Pajjiż: Franza
Posta elettronika: eo@ombudsman.europa.eu
Telefown: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Indirizz tal-Internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
11/09/2019