L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-UE qiegħed fil-proċess li jaġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

Servizzi - 444702-2019

23/09/2019    S183    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt avviż ta’ għoti - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Disinn u Implimentazzjoni ta' Qafas ta' Żvilupp ta' Ekonomija Blu

2019/S 183-444702

Avviż dwar l-għoti ta’ kuntratt

Ir-riżultati tal-proċedura tal-akkwist

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd, id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2017) 8146 finali tat-8 ta' Diċembru 2017 li tikkonċerna l-adozzjoni tal-Programm tax-Xogħol għall-2018 u d-deċiżjoni tal-iffinanzjar għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Indirizz postali: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Disinn u Implimentazzjoni ta' Qafas ta' Żvilupp ta' Ekonomija Blu

Numru ta' referenza: EASME/2019/OP/0008
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73210000
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Din is-sejħa għall-offerti tikkonċerna 2 lottijiet għall-istudju dwar:

1) Il-finanzi mhux sostenibbli fl-ekonomija blu: minn fejn jiġu l-flus? u

2) Il-kriterji ta' sostenibbiltà għall-ekonomija blu bi qbil mal-politika tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-finanzi sostenibbli.

L-għan ġenerali hu li tiġi appoġġjata bidla fil-finanzi 'l bogħod minn attivitajiet tal-baħar u marittimi mhux sostenibbli u iżjed livelli ta' investiment f'attivitajiet sostenibbli. L-istudju għandu jqajjem kuxjenza u jżid it-trasparenza dwar il-flussi finanzjarji li jappoġġjaw l-attivitajiet ekonomiċi b'impatt negattiv fuq l-iżvilupp ta' ekonomija blu sostenibbli.

Iż-2 studji jaqgħu fil-kuntest tal-ftehimiet internazzjonali tal-2015: Il-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u l-Aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti.

II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
II.1.7)Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)
Valur mingħajr VAT: 517 925.00 EUR
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-Finanzi Mhux Sostenibbli fl-Ekonomija Blu

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur.

Kwalunkwe laqgħat se jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-1 lott: "Il-finanzi mhux sostenibbli fl-ekonomija blu: Minn fejn jiġu l-flus?"

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta / Peżar: 55
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 30
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tar-riżultati / Peżar: 15
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2017) 8146 finali tat-8 ta' Diċembru 2017 li tikkonċerna l-adozzjoni tal-Programm tax-Xogħol għall-2018 u d-deċiżjoni tal-iffinanzjar għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd. Il-punt: 1.3.1.11

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-Kriterji ta' Sostenibbiltà għall-Ekonomija Blu

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
73000000
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur.

Kwalunkwe laqgħat se jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

It-2 lott: "Il-kriterji ta' sostenibbiltà għall-Ekonomija Blu"

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tal-metodoloġija proposta / Peżar: 55
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni tax-xogħol u r-riżorsi / Peżar: 30
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Il-kwalità tar-riżultati / Peżar: 15
Prezz - Peżar: 40
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2017) 8146 finali tat-8 ta' Diċembru 2017 li tikkonċerna l-adozzjoni tal-Programm tax-Xogħol għall-2018 u d-deċiżjoni tal-iffinanzjar għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd. Il-punt: 1.3.1.11

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2019/S 055-125844
IV.2.8)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri
IV.2.9)Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASME/EMFF/2018/1.3.1.11/Lotl/SI2.810368
Nru tal-lott: 1
Titlu:

Il-Finanzi Mhux Sostenibbli fl-Ekonomija Blu

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
13/08/2019
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 2
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 6
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Ecorys Europe EEIG – GEIE
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: BE0690650787
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 275 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 258 800.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 60 %

Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt: EASME/EMFF/2018/1.3.1.11/Lot2/SI2.810375
Nru tal-lott: 2
Titlu:

Il-Kriterji ta' Sostenibbiltà għall-Ekonomija Blu

Kuntratt/lott jingħata: iva
V.2)Għoti tal-kuntratt
V.2.1)Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt:
23/08/2019
V.2.2)Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti
In-numru ta' offerti li waslu: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs: 4
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE: 6
In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE: 0
In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi: 6
Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi: iva
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Ecorys Europe EEIG – GEIE
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: BE0690650787
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.3)Isem u indirizz tal-kuntrattur
Isem uffiċjali: Ecorys Europe EEIG – GEIE
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali: BE0690650787
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10
Pajjiż: Il-Belġju
Il-kuntrattur huwa SME: le
V.2.4)Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott (mingħajr VAT)
Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott: 275 000.00 EUR
Valur totali tal-kuntratt/lott: 259 125.00 EUR
V.2.5)Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar
Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat
Il-valur jew proporzjon li x’aktarx jiġi sottokuntrattat lil partijiet terzi
Proporzjon: 55 %

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
16/09/2019