Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicii - 444718-2019

23/09/2019    S183

Luxemburg-Luxemburg: Studiu privind arhitectura sistemului unei infrastructuri de comunicare cuantică - SMART 2019/0086

2019/S 183-444718

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate C: Digital Excellence and Science Infrastructure, Unit C2: High Performance Computing and Quantum Technology
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5305
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Administration and Finance
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5305
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind arhitectura sistemului unei infrastructuri de comunicare cuantică - SMART 2019/0086

Număr de referinţă: SMART 2019/0086
II.1.2)Cod CPV principal
73300000 Proiectare şi executare în domeniul cercetării şi dezvoltării
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul este de a specifica în detaliu cerințele utilizatorilor și de a folosi cazurile care ar conduce la dezvoltarea QCI, în strânsă interacțiune cu statele membre participante. Apoi, pe baza acestora, se va trece la specificarea unei arhitecturi generale (la nivel înalt) de sistem pentru QCI compusă din soluții spațiale și terestre care sunt proiectate în siguranță și care ar acoperi întreaga Uniune Europeană. Obiectivul QCI este de a permite transmiterea și stocarea informațiilor și a datelor în condiții de maximă siguranță și capabile să conecteze activele de comunicare publică critice în toată Uniunea.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)“.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 8
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Orizont 2020

II.2.14)Informații suplimentare

Autoritatea contractantă intenționează să atribuie 2 contracte cu bugetul maxim de 1 000 000 EUR / fiecare contract în condițiile în care există o cantitate suficientă de oferte care îndeplinesc criteriul pentru „cel mai bun raport calitate-preț” indicat în documentele de licitație.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

„A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)“.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

„A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)“.

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/11/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/11/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

Comisia Europeană, DG Communications Networks, Content and Technology, Avenue de la Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

„A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)“.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

„A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)“.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/09/2019