Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 444765-2021

03/09/2021    S171

Belgium-Ghent: Medical equipments

2021/S 171-444765

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Universitair Ziekenhuis Gent
National registration number: BE0232.987.862
Postal address: Corneel Heymanslaan 10
Town: Gent
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Postal code: 9000
Country: Belgium
Contact person: Mevrouw Conny De Schouwer
E-mail: conny.deschouwer@uzgent.be
Telephone: +32 93324310
Fax: +32 93323853
Internet address(es):
Main address: www.uzgent.be
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2859/UJ/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Universitair ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en in dienst stellen van anesthesietoestellen.

Reference number: D34210166/MPMO/EDS/CDS
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.1.1

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van high end anesthesietoestellen

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Biomedisch technische dienst route 1583, C. Heymanslaan 10 te 9000 Gent

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Demo / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Technische specificaties / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (Zie technische bepalingen)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Leveren, plaatsen en in dienst stellen van low end anesthesietoestellen

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE234 Arr. Gent
Main site or place of performance:

Biomedisch technische dienst route 1583, C. Heymanslaan 10 te 9000 Gent

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Demo / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Technische specificaties / Weighting: 10
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged minimum number: 3
Maximum number: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Vereiste opties (zie technische bepalingen)

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

* * De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren bedraagt minimaal:

- Voor perceel 1: EUR 1.100.000

- Voor perceel 2: EUR 900.000

- Voor deelname aan de beide percelen: EUR 2.000.000

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. * Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag/hoeveelheden, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Voor perceel 1: minimum 2 referenties van de high end anesthesietoestellen waarbij telkens meerdere toestellen werden geleverd.

Voor perceel 2: minimum 2 referenties van de low end anesthesietoestellen waarbij telkens meerdere toestellen werden geleverd.

Gelieve de contactgegevens (naam + telefoon/mailadres) van de betrokken dienst bij de referenties of van een contactpersoon mee te geven.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated
IV.1.5)Information about negotiation
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad Van State
Postal address: Wetenschapstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/08/2021