Supplies - 444898-2018

12/10/2018    S197    - - Supplies - Contract notice - Open procedure 

Lithuania-Vilnius: All-terrain vehicles

2018/S 197-444898

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM
188752021
Vivulskio g. 13
Vilnius
LT-03221
Lithuania
Contact person: Asta Žigienė
Telephone: +370 52431161
E-mail: asta.zigiene@vaikoteises.lt
NUTS code: LT

Internet address(es):

Main address: http://www.vaikoteises.lt

Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5917

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=423230
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=423230&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Automobilių nuoma

II.1.2)Main CPV code
34113200
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo objekto dalis. Tiekėjas pasiūlymą gali teikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo objekto dalims, tačiau visam kiekvienoje pirkimo objekto dalyje nurodytam prekių kiekiui:

2.3.1) keleiviniai lengvieji automobiliai, 18 vnt.;

2.3.2) visureigiai, 30 vnt.;

2.3.3) mikroautobusas, 1 vnt.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 562 909.08 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Keleiviniai lengvieji automobiliai (nuoma)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34100000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Perkama keleivinių lengvųjų automobilių nuoma, 18 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 182 082.64 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Visureigiai (nuoma)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34113200
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Perkama visureigių nuoma (30 vnt.).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 365 950.41 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mikroautobusas (nuoma)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114400
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT
II.2.4)Description of the procurement:

Perkama mikroautobuso nuoma, 1 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 876.03 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Netaikoma.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pirkimo sutarties pasirašymo dienos tiekėjas pateikti perkančiajai organizacijai sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 5 proc. nuo bendros sutarties kainos su PVM sumai, galiojantį visą sutarties laikotarpį.

Už nuomą mokama kas mėnesį už praėjusį mėnesį per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Išrašydamas PVM sąskaitą faktūrą tiekėjas taip pat turi nurodyti sutarties datą ir numerį, pagal kurią ji išrašyta.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2018
Local time: 10:45
Place:

Vivulskio g. 13, Vilnius, 102 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai vokų su pasiūlymais susipažinimo procedūroje nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Vilniaus apygardos teismas
Gedimino pr. 40 /Vasario 16-osios g. 1
Vilnius
LT-01501
Lithuania
Telephone: +370 52688037
E-mail: vilniaus.apygardos@teismai.lt
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/10/2018