Blago - 445016-2019

23/09/2019    S183

Slovenija-Maribor: Super računalnik

2019/S 183-445016

Predhodno informativno obvestilo

To obvestilo je samo za predhodno obveščanje

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Institut informacijskih znanosti
Nacionalna identifikacijska številka: 5258880000
Poštni naslov: Prešernova ulica 17
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Branko Zebec
E-naslov: rivr-vega@izum.si
Telefon: +386 22520421
Telefaks: +386 22524334
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.izum.si
I.3)Sporočanje
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Raziskovalna

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup super-računalniškega sistema HP Petascale, imenovanega EUROHPC VEGA

Referenčna številka dokumenta: JN01/2019-PO
II.1.2)Glavna koda CPV
30211100 Super računalnik
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

To javno naročilo je namenjeno pridobitvi sodobnega super-računalniškega sistema HP Petascale, imenovanega EUROHPC VEGA. Sistem je kombinacija najsodobnejših, visoko zmogljivih računalniških, omrežnih in pomnilniških komponent, skupaj s programskimi rešitvami, potrebnimi za učinkovito in dosledno delovanje.

Ocenjena vrednost naročila je 16,5 milijona EUR brez DDV.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 16 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30211100 Super računalnik
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Institut informacijskih znanosti, Prešernova ulica 17, SI-2000 Maribor

II.2.4)Opis javnega naročila:

To javno naročilo je namenjeno pridobitvi sodobnega super-računalniškega sistema HP Petascale, imenovanega EUROHPC VEGA. Sistem je kombinacija najsodobnejših, visoko zmogljivih računalniških, omrežnih in pomnilniških komponent, skupaj s programskimi rešitvami, potrebnimi za učinkovito in dosledno delovanje.

Ocenjena vrednost naročila je 16,5 milijona EUR brez DDV.

Več informacij je na voljo na https://www.hpc-rivr.si/novice/, kjer je na voljo dokument Opis infrastruktura HPC RIVR z dvema prilogama (tlorisa predvidene postavitve). Vsi objavljeni dokumenti so zgolj informativne narave ter predstavljajo delovna gradiva, ki se lahko do objave javnega naročila še spreminjajo in dopolnjujejo. Navedeno predstavlja vse informacije, ki jih ima naročnik v tem trenutku na voljo. Naročnik si pridržuje možnost da naročila ne objavi ali da objavi naročilo, katerega vsebina se bo razlikovala od predhodno objavljenih dokumentov.

II.2.14)Dodatne informacije

Naročnik si pridržuje pravico izvesti strokovni dialog s potencialnimi ponundiki na trgu oziroma izvesti predhodno preverjanje trga v smislu 64. člena ZJN-3 glede predmeta javnega naročila.

II.3)Predvideni datum objave obvestila o naročilu:
15/11/2019

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 8.11.2019 10:00:00

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/09/2019