Prekės - 445108-2020

22/09/2020    S184

Italija-Milanas: Vamzdžiai

2020/S 184-445108

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Edison Stoccaggio SpA
Adresas: foro Buonaparte 31
Miestas: Milano
NUTS kodas: ITC4C Milano
Pašto kodas: 20121
Šalis: Italija
Asmuo ryšiams: le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico all'indirizzo sottoindicato.
El. paštas: appr.edisonstoccaggio@pec.edison.it
Telefonas: +39 0262228322
Faksas: +39 0262227309
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.edisonstoccaggio.it
I.3)Komunikavimas
Prieiga prie pirkimo dokumentų yra ribojama. Daugiau informacijos galima rasti čia: http://www.edisonstoccaggio.it
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Kita veikla: stoccaggio gas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Fornitura e trasporto: casing, tubing, slotted liner e pup joint di varie misure per campi di stoccaggio gas ubicati sul territorio nazionale.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44163100 Vamzdžiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Fornitura e trasporto casing 1000 m di 9” 5/8 / 2000 m di 7” + tubing 2000 m di 4” 1/2 + 600 m slotted liner 4” 1/2 + pup joint di varie misure per il centro di stoccaggio gas di Collalto (TV) e in opzione 2000 m di casing da 7”, 2000 m di tubing da 4” 1/2 e 2200 m di tubing da 3” 1/2 per i campi di stoccaggio gas ubicati su territorio nazionale.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: ITH34 Treviso
NUTS kodas: ITH57 Ravenna
NUTS kodas: ITF12 Teramo
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Collalto TV (principale), San Potito e Cotignola (RA) e Cellino (TE)

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Fornitura e trasporto casing 1000 m di 9” 5/8 / 2000 m di 7” + tubing 2000 m di 4” 1/2 + 600 m slotted liner 4” 1/2 + pup joint di varie misure per il centro di stoccaggio gas di Collalto (TV) e in opzione 2000 m di casing da 7”, 2000 m di tubing da 4” 1/2 e 2200 m di tubing da 3” 1/2 per i campi di stoccaggio gas ubicati su territorio nazionale.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 4
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

6 mesi

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

I candidati devono possedere l'esperienza, le attrezzature e le referenze per l'esecuzione di forniture analoghe, nonché la conoscenza delle norme e delle leggi che disciplinano l'esecuzione della fornitura dei materiali del tipo richiesto.

Le domande di partecipazione, da far pervenire entro la data indicata al punto IV.2.2), dovranno essere complete dei documenti e/o dichiarazioni riportati ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3), pena l'esclusione dalla gara.

I candidati, per l'invio delle informazioni/dichiarazioni richieste ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3), relativi alla situazione degli operatori economici, capacità economico finanziaria e capacità tecnica, dovranno utilizzare il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione europea del 5.1.2016.

I candidati dovranno fornire, inoltre:

— la dichiarazione sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016,

— certificato CCIAA,

— DURC,

— dichiarazione antimafia/iscrizione white list.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— dichiarazione circa il fatturato conseguito negli ultimi 3 anni, allegando estratto dei bilanci,

— dichiarazione bancaria certificante che la situazione finanziaria del candidato gli permetta di condurre i servizi a buon fine.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Dichiarazione relativa a forniture simili effettuate negli ultimi 3 anni (ente aggiudicatore, luogo di esecuzione, importo dei contratti e periodo di fornitura).

I candidati devono provare di possedere un'organizzazione consolidata in grado di eseguire la fornitura nei tempi richiesti dall'ente aggiudicatore, allegando dichiarazione circa l'attuale consistenza degli organici e della capacità produttiva.

I candidati dovranno presentare lo schema organizzativo di cui il candidato intende avvalersi per l'esecuzione della fornitura e la sede utilizzata.

I candidati dovranno dichiarare di possedere la certificazione UNI-EN-ISO 9001, nel caso di rivenditori tale certificazione dovrà essere posseduta dalle società fabbricanti le tubazioni.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Alla sottoscrizione del contratto viene richiesta una fideiussione bancaria (performance bond) pari al 10 % dell'importo del contratto e avente scadenza al termine del periodo di garanzia contrattuale. Altre cauzioni saranno precisate nei documenti di gara.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Derybos su išankstiniu kvietimu dalyvauti konkurse
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/10/2020
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Italų kalba

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare il contributo a favore dell'Autorità nazionale anti-corruzione nella misura e secondo le modalità che saranno comunicate in sede di richiesta d'offerta.

Rif. gara n. 7878625 — CIG: 8435490290.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
Adresas: via Corridoni 39
Miestas: Milano
Pašto kodas: 20122
Šalis: Italija
Telefonas: +39 02760531
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/09/2020