Supplies - 445116-2020

22/09/2020    S184

Slovenia-Ljubljana: Safety equipment

2020/S 184-445116

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
National registration number: 1662970000
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@hse.si
Telephone: +386 14704100
Internet address(es):
Main address: http://www.hse.si
I.1)Name and addresses
Official name: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
National registration number: 5044286000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: matej.helbl@dem.si
Telephone: +386 23005460
Internet address(es):
Main address: http://www.dem.si
I.1)Name and addresses
Official name: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
National registration number: 5044421000
Postal address: Erjavčeva ulica 20
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5000
Country: Slovenia
E-mail: seng@seng.si
Telephone: +386 53396310
Internet address(es):
Main address: http://www.seng.si
I.1)Name and addresses
Official name: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
National registration number: 5040388000
Postal address: Cesta Lole Ribarja 18
Town: Šoštanj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3325
Country: Slovenia
E-mail: info@te-sostanj.si
Telephone: +386 38993200
Internet address(es):
Main address: http://www.te-sostanj.si/si
I.1)Name and addresses
Official name: HSE - Energetska družba Trbovlje d.o.o.
National registration number: 5035511000
Postal address: Ob železnici 27
Town: Trbovlje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1420
Country: Slovenia
E-mail: info@hse-edt.si
Telephone: +386 35651200
Internet address(es):
Main address: https://hse-edt.si/
I.1)Name and addresses
Official name: Premogovnik Velenje, d.o.o.
National registration number: 5040361000
Postal address: Partizanska cesta 78
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@rlv.si
Telephone: +386 38996100
Internet address(es):
Main address: http://www.rlv.si
I.1)Name and addresses
Official name: HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
National registration number: 1574256000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: info@hse-invest.si
Telephone: +386 23005992
Internet address(es):
Main address: http://www.hse-invest.si
I.1)Name and addresses
Official name: RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
National registration number: 5513065000
Postal address: Rudarska cesta 6
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: info@rgp.si
Telephone: +386 38982170
Internet address(es):
Main address: http://www.rgp.si
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20825
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava zaščitnih sredstev

Reference number: JN 002/2020
II.1.2)Main CPV code
35113000 Safety equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je dobava zaščitnih sredstev.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
33741300 Hand sanitizer
33763000 Paper hand towels
35814000 Gas masks
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila »Dobava zaščitnih sredstev« je sukcesivno naročanje in dobava zaščitnih sredstev za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje šestintrideset (36) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije (v nadaljevanju: tehnični del dokumentacije).

Naročnik želi:

— pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje šestintrideset (36) mesecev z največ petimi (5) ponudniki, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše,

— izmed ponudnikov, s katerimi je sklenjen okvirni sporazum, izbrati ponudnika za izvedbo prvega naročila oz. prve dejanske dobave blaga javnega naročila za obdobje dvanajst (12) mesecev z možnostjo podaljšanja na podlagi vrednosti iz odprtega postopka.

Naročnik bo naročal blago, ki je predmet okvirnega sporazuma, sklenjenega na osnovi tega razpisa obdobno in sukcesivno. Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja sklenjene obdobne pogodbe o izvedbi naročila, za obdobje šestih (6) mesecev, ter podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma za obdobje za eno (1) leto, v kolikor naročnik ugotovi, da po postopku javnega naročila potrebuje navedeno blago, kar ne predstavlja bistvene spremembe v skladu z določbo 95. člena ZJN-3.

Podrobnejša specifikacija zaščitnih sredstev, okvirne/ocenjene količine in zahteve naročnika so razvidne tehničnega dela dokumentacije.

Izbrani ponudnik bo moral dostavljati blago pod pogoji in na način kot je določeno v tej dokumentaciji oz. okvirnem sporazumu.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da bodo zaščitna sredstva namenjena delavcem na področju kritične infrastrukture RS, ki pri svojem delu potrebujejo kvalitetno zaščitno opremo.

Količina zaščitne opreme, navedena v ponudbenem predračunu, je ocenjena in okvirna in odvisna od dejanskih potreb naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma ter je povezana z zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum, zahteva, da podajo cene za novo blago, ki ga želi naročnik dodatno naročiti tekom trajanja okvirnega sporazuma, ni pa bil vključen v ponudbo, ki so jo ponudniki oddali v postopku javnega naročanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička ali nastanka druge škode v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo odpiranje konkurence (prvo naročilo). Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/10/2020
Local time: 10:01
Place:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2020 12:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/09/2020