Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Szolgáltatások - 445482-2017

08/11/2017    S214

Magyarország-Budapest: Biztonsági szolgáltatások

2017/S 214-445482

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17957516
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: beszerző és ellátó szervezet

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban.

II.1.2)Fő CPV-kód
79710000 Biztonsági szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy

ellátási körébe tartozó ingatlanokban.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 26 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79710000 Biztonsági szolgáltatások
79992000 Recepciós szolgáltatások
79713000 Őrzési szolgáltatások
79715000 Járőrözési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Not specified
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU333 Csongrád
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU12 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarországon jelenleg: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Sopron, Kecskemét, Szeged, Gödöllő.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Élőerős személy és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése (személyvédelem,

objektumvédelem,rendezvénybiztosítás), és recepciós szolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérő (AK) mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási

körébe tartozó budapesti és vidéki ingatlanokban, külső helyszínen. Az AK üzemeltetésébe tartozó ingatlanok köre a szerződés időtartama

alatt új épületek bevonása/meglévő épületek üzemeltetési körből történő kikerülése folytán változhat, az őrzési, a recepciós és az egyéb

kapcsolódó feladatok mennyisége a szerződés időtartama alatt + 30 %kal változhat.

I. Recepciós szolgáltatás nyújtása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: összesen 52 fő, 133 210 óra/év

II. Őrzési (személy és vagyonvédelmi feladatok) ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: összesen 264 fő, 1 943 322

óra/év

III. Egyéb, eseti jellegű vagyonvédelmi feladatok ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: jellemzően rendezvények

biztosítása (50 fő, 210 000 óra/év), pénzszállítás biztosítása (8 fő, 1 800 óra/év), különleges esetekben azonnali vagyonőrzés biztosítása

(10 fő, 9 500 óra/év)

Az AK üzemeltetésébe tartozó ingatlanok köre a szerződés időtartama alatt új épületek bevonása/meglévő épületek üzemeltetési körből

történő kikerülése folytán változhat, az őrzési, a recepciós és az egyéb kapcsolódó feladatok mennyisége valamint a teljesítés szükséges

létszám a szerződés időtartama alatt + 30 %kal

változhat.

A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése a dokumentáció részét képező műszaki leírásban részletesen meghatározásra kerül.

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakembereivel segíti a személyés

vagyonvédelmi, valamint recepciós feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll Ajánlatkérő

rendelkezésére. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként

kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.

Továbbá a keretszerződés tárgya szerinti őrzési feladatok ellátásához és recepciós szolgáltatások nyújtásához az Ajánlatkérő jelenlegi

üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanok száma országosan 51 objektum, amelyek száma, valamint a felhívás II.2.3)

pontjában megjelölt földrajzi területek szerinti helyszíne a keretszerződés időtartama alatt a felhívásban is előre jelzetten változhat. A

változás történhet akár az egy földrajzi helyszínhez tartozó épületek Ajánlatkérő üzemeltetési köréből történő kikerüléssel, így a

szolgáltatás mennyisége az adott helyszínen olyan mértékűre csökkenhet, vagy adott helyszínhez tartozó épületekkel oly mértékben

bővülhet, amely az adott helyszínen szolgáltató nyertes ajánlattevő teljesítését ellehetetleníti. Mindez olyan bizonytalansági tényező,

amely alapján Ajánlatkérőnek a teljesítési helyszínek szerinti részajánlattétel lehetőségét nem áll módjában biztosítani.

A szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződés aláírásáig valamennyi ismert, a nyertes ajánlattevő oldalán a teljesítésben részt vevő

gazdasági szereplő vonatkozásában teljesíteni kell az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) által a biztonsági követelményeknek megfelelő

gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken) szereplés követelményét.

A szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek részére a foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő jogviszony keretében

kell biztosítani, havi 174 órára vetített alappal. Nyertes Ajánlattevő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony esetében

köteles a teljesítésben résztvevők részére legalább a jogszabály által megállapított kötelező legkisebb munkabér és garantált

bérminimumnak megfelelő munkabért, a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó megbízási jogviszony esetében legalább az említett

összegnek megfelelő mértékű díjazást az irányadó közterhekkel és a kapcsolódó adókkal megnövelve megfizetni.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés meghosszabbítható: Amennyiben a keretszerződésben rögzített keretösszeg a 36. hónap

végéig nem kerül felhasználásra, Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát egyoldalúan, a vállalkozóhoz intézett írásbeli

jognyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Meghívásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 041-075354
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
18/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: CIVIL Zrt.
Postai cím: Angol u. 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Hunex Team Kft.
Postai cím: Budafoki út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.
Postai cím: Budafoki út 111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: VALTON-SEC Kft.
Postai cím: Fehérvári út 126-128.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26 000 520 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 26 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

Közös Ajánlattevők:

Vezető ajánlattevő neve: CIVIL Zrt. (címe: 1149 Budapest, Angol u. 77., adószáma: 12698084-2-44)

Ajánlattevő neve: Hunex Team Kft. (címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111., adószáma: 25348655-2-43)

Ajánlattevő neve: PFM Biztonsági Szolgáltató Kft. (címe: 1117 Budapest, Budafoki út 111., adószáma: 13608471-2-43)

Az érvénytelen ajánlatot tevők:

T.O.M. Controll 2001 Zrt. (1038 Budapest, Ráby Mátyás u. 26., adószáma: 14883664-2-41)

Alvállalkozók igénybevétele az alábbiak szerint:

CIVIL Zrt.:

őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása

HUNEX TEAM Kft.:

őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása:

— már ismert alvállalkozó: DDTR Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111., adószám: 25348631-2-43)

PFM Biztonsági Szolgáltató Kft.:

őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása

Valton-Sec Kft.:

őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/11/2017