Építési beruházás - 445598-2020

23/09/2020    S185

Magyarország-Paks: Alárendelt út építése

2020/S 185-445598

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000914042020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: Pf. 71.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rák Sándor
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75508347
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000914042020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bek.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Villamos energiatermelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

K-5 út és északi bekötőút négysávosítása

Hivatkozási szám: EKR000914042020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233123 Alárendelt út építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

K-5 út és északi bekötőút négysávosításának kivitelezési munkái

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213316 Járdák kivitelezése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45233128 Körforgalom építése
45233162 Kerékpárút építése
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45316100 Kültéri világítóberendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7030 Paks, hrsz.: 8803/18, 8803/16, 8803/19, 8803/04, 8803/12, 8803/17, 057/6

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. K5 és az északi bekötőút jelenleg 2x1 forgalmi sávos, mely a beruházás során 2x2 sávra bővül, 801,17 m és 447,48 m hosszon. Az új utak forgalmi sávszélesség 3,50 m, az elkészült utak 14,00 m burkolatszélességgel fognak rendelkezni, a csomópontok környezetében kanyarodó és becsatlakozó sávokkal egészül ki.

Az útfelújítás előkészítéseként 319,0 m3 aszfaltburkolat felsőrétegének lemarása, ill. 2323,0 m3 teljes pályaszerkezet, 107,0 m3 járdaszerkezet, útszegélyek és egyéb tereptárgyak bontása szükséges. Összesen 17926,7 m3 (felesleges és visszatöltendő) humuszréteget kell felszedni, töltés építéshez bevágásból kitermelt földből 10455,2 m3, anyagnyerőhelyről pedig 9555,1 m3 szükséges.

A tervek szerint kerékpárút, és gyalogos-kerékpárút is létesül az utak teljes hosszában.

A K5 összekötőúttal párhuzamosan új parkoló is létesül (542 db), melyből 13 db mozgáskorlátozott parkoló. 20 db motorkerékpár parkoló is készül. A parkolóterületek 6,0 m széles közlekedési és kétoldali 4,5 m széles merőleges parkolókkal kerülnek kialakításra. A közlekedési terület aszfalt, a parkolók térkőburkolatot kapnak.

A tervek szerint 24,00 m külső sugarú turbókörforgalom is létesül 4 ággal.

Egy új porta megközelítéséhez hullámosított acél csőszerkezettel egy áteresz is létesül, felette szintén 2x2 sávos úttal.

A projekt során új KD-Extra SN8 SDR34 PVC anyagú csapadékvíz elvezető csatornák létesülnek - 4 db DN 300 mm átmérőjű csatorna, összesen 234,99 m hosszon; 3 db DN 400 mm átmérőjű csatorna, összesen 510,81 m hosszon; 1 db beton csapadékcsatorna 800 mm átmérővel, 28,64 m hosszon.

A beruházás részét képezi 4 db KD-Extra SN8 SDR34 PVC - 1 db DN 497 mm átmérőjű 62,11 m hosszú, védőcső átmérője DN 711 mm, 28,26m hosszon és 3 db DN 597 összesen 187,39 m hosszúságú, védőcső átmérője DN 813 mm, összesen 57,82 m hosszon - gravitációs csapadékvízcsatorna, amik a K5 út nyugati oldalán tervezett 500 fős irodaház és parkolók csapadékvízelvezetését biztosítják.

Az áteresz tengelyével párhuzamosan 3 db közművezeték kerül elhelyezésre, védőcsőben. Nyomott szennyvíz: KPE SDR17 PE80 PN8, DN 90 mm, 71,39 m hosszon, védőcső átmérője DN 159 mm, 68,05 m hosszon. Tűzivíz: KPE SDR11 PE100 PN16, DN 315 mm, 71,38 m hosszon, védőcső átmérője DN 419 mm, 68,25 m hosszon. Ivóvíz: KPE SDR17 PE100 PN10, DN 110 mm, 71,59 m hosszon, védőcső átmérője DN 219 mm, 68,53 m hosszon.

Az építés során 8 db előregyártott vasbeton kitorkollófej (3 db DN 400, 1 db DN800, 1 db DN 500, 3 db DN600) 37 db új akna és 59 db új víznyelő létesítésére kerül sor, melyekhez DN 160 mm átmérőjű, 12,86 m és DN 200 mm átmérőjű, 335,0 m hosszú PVC bekötő csapadékcsatorna tartozik.

A csapadékvizek olajleválasztására a záportúlfolyós leválasztó integrált iszap térrel rendelkező műtárgyak szolgálnak.

A beruházás keretében 197 db 9 m magas, talpas, 1,5 m karhosszúságú 5o-os hajlásszögű egykaros tűzi horganyzott felületkezelésű acél oszlopokon elhelyezett (189 db 50 W-os és 8 db 101 W-os) LED-es lámpatest, illetve 13 db öntött alumínium házú, homokszórt üveg diffúzerű, 38W rendszerteljesítményű 1200mm magasságú oszlopos kültéri lámpatest kerül telepítésre, a hozzájuk tartozó kábelezési munkákkal.

Az A7 jelű környezteti sugárellenőrző mérőállomás erős- és gyengeáramú kábeleit teljes hosszukban ki kell váltani új kábelekkel 550 m hosszban, melyek a PA Zrt. területén lévő ABOS3 besorolású rendszerhez csatlakoznak.

A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:

A szerződéskötést követően:

1) Minőségügyi tervet

2) A kivitelezés részletes organizációs tervét.

3) Irányítási és részletes tevékenységszintű ütemtervet.

4) Építési-szerelési technológiai utasításokat.

5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_eljárásrend szerint.

6) Biztonsági- és egészségvédelmi tervet (BET)

A megvalósulást követően:

7) Megvalósulási és átadási dokumentációt.

8) Minőségtanúsítási dokumentációt.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 36 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/2 követelménynek megfelelő további szakember létszám / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2/3 követelménynek megfelelő további szakember létszám / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 07/01/2021
Befejezés: 20/05/2022
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.9)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

A II.2.9) pontban megadott értéket, a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt kell megadni. Ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárásban nem kíván keretszámot meghatározni.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Folytatás a VI.3 pontból:

9. Az ajánlattevőnek az ajánlatát az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglalt tartalmi, formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie. (Kbt. 66. § (1) bekezdés)

10. Az ajánlattevő az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlatkérő felé költséget nem érvényesíthet.

11. Amennyiben a közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta szerinti tartalommal kell megtenni. Ha elírás vagy nem egyértelmű adat található a nyilatkozatmintában, akkor a hatályos Kbt.-nek, illetve valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelően kell azt kitölteni.

12. Az ajánlat értékelési folyamata:

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően megvizsgálja, hogy a benyújtott ajánlatok vonatkozásában fenn állnak-e a Kbt. 73. § (1) bekezdésében meghatározott érvénytelenségi okok. Az ajánlatkérő még a tárgyalások megkezdése előtt biztosítja a hiánypótlás lehetőségét és szükség szerint felvilágosítást kér az ajánlattevőktől. Az ajánlatkérő a tárgyalások megkezdése előtt a Kbt. 89. § a) pontja szerint dönt az ajánlatok érvénytelenségéről. Az értékelés részletes szabályait és menetét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

13. Az eljárás nyertese:

A közbeszerzési eljárás nyertese azon (közös) ajánlattevő, aki az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényes és az ajánlatok értékelési szempontja szerinti, gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot teszi.

14. A jelen eljárást megindító felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

15. Ajánlatkérő a Kbt.75.§(2) bek.e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

16. A II.2.7) „A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama” pontban megadott kezdési határidő a közbeszerzési eljárás elhúzódása esetén módosulhat.

17. Értékelési szempontrendszer:legjobb ár-érték arány

1. Nettó ajánlati ár Ft-ban részszempont:

Súlyszám: 70

Az értékelési módszer: fordított arányosítás

2. A vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 36 hónap)

Súlyszám: 10

3. M2/2 követelménynek megfelelő további szakember létszám

Súlyszám: 10

4. M2/3 követelménynek megfelelő további szakember létszám

Súlyszám: 10

Az értékelési módszer a 2-4. részszempontok esetében: hasznossági függvény

A fenti részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

A részletes kiszámítást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

18. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Kötbérek: Késedelmi, hibás teljesítési, nem-teljesítési kötbér.

Biztosítékok:

Teljesítési biztosíték: 5 %.

Jóteljesítési biztosíték: 2 %.

A fenti biztosítékokat az ajánlattevőként szerződő fél a Kbt. 134. § (6) bekezdésben meghatározottak szerint teljesítheti.

Jótállási kötelezettség

A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

19. Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Ajánlatkérő a finanszírozáshoz szükséges pénzügyi fedezettel saját forrásból rendelkezik. A szerződés szerinti teljesítés alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az ajánlatkérő a (rész)teljesítést követően átutalással egyenlíti ki. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése szerint jelen eljárás esetében az ajánlatkérő legalább hat részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. [A Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bekezdése, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján.]

Amennyiben a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a kifizetés során a Kbt. 135. § (3) bekezdése előírásait is figyelembe kell venni. Ajánlatkérő alvállalkozók bevonása esetén a számlák kifizetésére vonatkozóan 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A és 32/B § előírásait alkalmazza.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 142.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az áfát az ajánlatkérőként szerződő fél fizeti.

Ajánlatkérő előleget a Kbt. 135. § (7) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint biztosít.

A szerződésben az ellenszolgáltatás összege forintban lesz meghatározva és a kifizetések is forintban történnek.

A részletes feltételeket a Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

20. Az Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerzződés teljesítése érdekében.

21. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Sóthy Tímea, 00642

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

A jelen eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a (Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkező a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (formanyomtatvány, ESPD, EEKD) benyújtani.

Az EEKD-ben a (közös) részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén -a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t.

Ha a részvételre jelentkező az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bekezdése]

A részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése]

Kizáró okok utólagos igazolása:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a)-l) pontja, a 10. § (2) bekezdése szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. §-ára.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12. §-a szerint fog eljárni.

Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírás

NY1.) Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező, ha az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésekre vonatkozó előírás előzetes igazolása a formanyomtatvány (EKKD) benyújtásával történik.

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági-pénzügyi alkalmasságot

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

A (közös) részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és az 5. § (1) bekezdésének megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az ajánlatkérő által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

A részvételre jelentkező a követelményeknek kapacitását nyújtó személlyel/szervezettel is megfelelhet /Kbt. 65. § (7), tekintettel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére/.

A Kbt. 65. § (12) bekezdés szerint csatolandó a kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell részvételre jelentkező/ajánlattevő részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Ha egy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket a részvételre jelentkező igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Ha az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint jár el. Amennyiben a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező igazolást nyújt be már a részvételi jelentkezéssel együtt, akkor annak az értékelését az ajánlatkérő csak az utólagos igazolási kötelezettség keretében benyújtott dokumentumokkal együtt végzi el.

Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69.§ (7) bekezdés alapján, figyelmemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. a), e), f), j), valamint 21. § (2a) bek a) pont, és a 22.§ (1) - (3) bekezdéseire is.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el

— M1/1. legalább 200 méter közműves (ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékvíz-, tűzivíz rendszer) nyomvonalas területen elvégzett teljes körű kivitelezési munkát, és

— M1/2. legalább 400 méter útépítési területen elvégzett teljes körű kivitelezési munkát, melyben legalább 2x2 sávos új út építése és turbókörforgalom* kialakítása is szerepelt.

Továbbá ha ezen munkáknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára is, ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

* - Középszigettel és kettő, vagy annál többsávos körpályával kialakított irányított körforgalom, amelynek legalább kettő ága legalább kettősávos be és kilépéssel megépített.

M2. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik

M2/1. minimum 1 fő, az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet (184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet) szerinti Vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó (AT-ÉFMV-V), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel,

Vagy minimum 1 fő „MV-VZ” kategóriás vagy azzal egyenértékű vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetővel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet) szerint és az AT-ÉFMV-V jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel,

Vagy 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-VZ” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-VZ” kategóriás vagy azzal egyenértékű Vízgazdálkodási építmények szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint, és aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.

M2/2. minimum 1 fő, a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti Közlekedési építmények szakterületre vonatkozó (AT-ÉFMV-K), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel,

Vagy minimum 1 fő „MV-KÉ” kategóriás vagy azzal egyenértékű Közlekedési építmények szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetővel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint és az AT-ÉFMV-K jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel,

Vagy 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-KÉ” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-KÉ” kategóriás vagy azzal egyenértékű Közlekedési építmények szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint, és aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.

M2/3. minimum 1 fő, a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerinti épületvillamossági szakterületre vonatkozó (AT-ÉFMV-ÉV), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik a 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel,

Vagy minimum 1 fő „MV-ÉV” kategóriás vagy azzal egyenértékű Építményvillamosság szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezetővel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint és az AT-ÉFMV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel

Vagy 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik az „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és az „MV-ÉV” kategóriás vagy azzal egyenértékű Építményvillamosság szakterületre vonatkozó felelős műszaki vezető jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idővel a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint, és aki rendelkezik a 184/2016. (VII.13.) Korm. rendelet szerint előírt szakmai gyakorlati idővel.

M3. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja alapján, ha nem rendelkezik a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. § szerinti, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott „Atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek átalakításával összefüggően építési-szerelési munkák vagy építési-kivitelezési munkák végzésére” érvényes nukleáris minősítéssel vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

M4. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés j) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 9001, vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű minőségirányítási intézkedésekkel.

M5. Alkalmatlan a (közös) részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés f) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik érvényes ISO 14001 vagy ezzel egyenértékű szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy a szabványban rögzítettekkel egyenértékű környezetirányítási intézkedésekkel.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

A további részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződéskötés feltétele lesz, hogy:

— a helyszíni munkavégzés teljesítéséért felelős 3 fő szakember rendelkezzen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. TLF004 című szabályozásában meghatározott felelős munkavezetői jogosultsággal,

— a III.1.3 M2/1.-M2/3. alkalmassági feltétel igazolására megnevezett szakemberek amennyiben még nem rendelkeznek, a szerződéskötésig rendelkezzenek M2/1.-M2/3. pontokban meghatározott jogosultsággal és a 184/2015. Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel,

— az értékelési szempontok körében az M2/2, illetve M2/3. követelménynek megfelelő további szakemberek amennyiben az ajánlat benyújtáskor még nem rendelkeznek, a szerződéskötésig rendelkezzenek M2/2.-M2/3. pontokban meghatározott jogosultsággal és a 184/2015. Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétellel,

— nyertes ajánlattevő, illetve a szerz. teljesítésében résztvevő gazdasági szereplők, amelyeknek a kötelezettségeik teljesítéséhez minősítés szükséges, rendelkezzenek az M3. pontban meghatározott nukleáris minősítéssel,

— a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerint ajánlattevő felelősségbiztosítási szerződést kössön vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjessze az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra (VI.3) További információk, 8. pont).

Fentiek igazolására az ajánlatkérő az ajánlat részeként az ajánlattevőtől nyilatkozatot kér. A fenti jogosultságok meglétét az ajánlatkérő a szerződés megkötése előtt, de legkésőbb az eredmény kihirdetését követő 5 napon belül ellenőrzi. A nyilatkozat be nem tartása a nyertes ajánlattevő visszalépésének minősül, mely esetben az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel kötheti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

Szerződéses feltételek:

— A Vállalkozónak és azon közreműködőknek, amelyek a Szerződés teljesítésében részt vesznek, rendelkezni kell a Szerződés teljesítésének ideje alatt érvényes ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb okirattal (tanúsítvány),

— A Vállalkozónak és azon közreműködőknek, amelyek a Szerződés teljesítésében részt vesznek, rendelkezni kell a Szerződés teljesítésének teljes ideje alatt érvényes ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű egyéb okirattal (tanúsítvány).

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

1)Kbt. 85.§(2)c) A szerződés jellegéhez, összetettségéhez kapcsolódó sajátos körülmények és az ezekhez kapcsolódó kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat különös tekintettel arra, hogy a tárgyalások során a műszaki tartalom és az ahhoz kapcsolódó megvalósítás egyeztetése szükséges.

2)A korábban ugyanilyen tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mert egy részvételi jelentkezés sem érkezett. A Kbt.86.§ (4) bek.-re szerint, a Kbt. 83. § (2) bekezdés alapján, valamint Kbt.87. (3) szerint a Kbt. 84.§ (8)bek. alapján sürgőséggel induló tárgyalásos eljárást indít ajánlatkérő, mert a törvény által előírt határidők nem lennének tarthatóak az alábbi indokok miatt:

Paks2 területelőkészítési feladatok között szereplő, a K-5 út és északi bekötőút négysávosításának kivitelezési munkáit a rendezési megállapodásban foglaltak szerinti határidőre el kell készteni. Ezek késedelme esetén veszélybe kerül a Paks2 építési munkáinak teljesítése.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.5)Információ a tárgyalásról
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/10/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 19/10/2020
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/01/2021

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

II.1.6 pontból: A projekt végrehajtása során a részekre bontás nem lehetséges, mivel a kiadott építési engedély egy egységben kezeli a kivitelezést, mivel mint nyomvonalas sajátos létesítmény csak egészében értelmezhető. Nem lehet részekre bontani műszakilag és a garanciális feltételek miatt azért sem, mivel az útépítési technológiai folyamatain belül kell, annak technológiai építési folyamatának részeként a közművek, védőcsövek és a villamos hálózatok (térvilágítás, telítettség számláló rendszer) elhelyezését is biztosítani. Az utak bővítése során fellépő technológiai lépések egymástól függő sorrendben készülnek, azok szét nem választhatók.

1. Kiviteli tervekhez történő hozzáférés

A kiviteli terveket ajánlatkérő a Kbt. 41/C. § g) pontja alapján, az érdeklődő gazdasági szereplőknek a kitöltött és megküldött titoktartási kötelezettségről szóló nyilatkozat megtétele után fogja megküldeni, átadni. A kiviteli tervek megküldésére, átadására az EKR rendszerbe feltöltött „Titoktartási nyilatkozat a kiviteli tervekhez való hozzáféréshez” nevű nyilatkozat kitöltését és az EKR rendszerben egyéb kommunikáció menüpontba történő megküldését követően kerülhet sor. A kiviteli tervek ajánlatkérőtől történő átvétele az ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó részéről az eljárásban való részvétel feltétele.

2. Rendelkezések:

— kiegészítő tájékoztatás: Kbt. 56. §

— verseny biztosítása: Kbt. 36. § (1) bek,

— üzleti titok: Kbt. 44. §, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4) bek,

— dokumentumok benyújtása Kbt. 47. § (2)-(3) bek., A jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,

— tájékozódási kötelezettség: Kbt. 73. § (4)-(5) bek

— hiánypótlás és felvilágosítás kérés: Kbt. 71. § (1)-(10) bek,

— Ha az ajánlattevő a hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, ajánlatkérő az újabb hiánypótlást egy körben ezen új gazdasági szereplőre tekintettel biztosítja,

— Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §

— Külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő meghatalmazása: Kbt. 136. § (2) bek,

— Közös ajánlattevő: Kbt. 35. §

A fenti rendelkezések részletezését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

3. Közbeszerzési dokumentum

A közbeszerzési műszaki leírást, valamint a szerződéstervezetet a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A közbeszerzési dokumentum tartalmazza továbbá az ajánlat elkészítésével kapcsolatban a(z) (közös) ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatást, az ajánlat keretében benyújtandó iratok jegyzékét, valamint a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az előzetes és az utólagos igazolási kötelezettség részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét.

4. Aláírási címpéldányok:

A(z) (közös) ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről benyújtandó nyilatkozatokat az adott gazdasági szereplő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult személy(ek)nek cégszerűen kell aláírnia. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolni kell a(z) (közös) ajánlattevő és az alkalmasság igazolására a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult képviselői közül a jelen közbeszerzési eljárásban cégszerűen aláíró személyek közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolatát. Olyan külföldi gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselői esetén, akik a külföldi gazdasági szereplő bejegyzési helyén irányadó jog alapján nem rendelkeznek hivatalos aláírási címpéldánnyal vagy aláírási mintával, elegendő közjegyző által hitelesített aláírási minta egyszerű másolatának benyújtása. Ha a gazdasági szereplő nevében a cégjegyzésre jogosult képviselő(k)től kapott meghatalmazás alapján meghatalmazott személy ír alá, szükséges a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó képviselő(k) fenti előírások szerinti aláírási címpéldánya, aláírási mintája vagy aláírási címpéldánnyal, aláírási mintával nem rendelkező külföldi gazdasági szereplők esetén a közjegyző által hitelesített aláírási minta, és a meghatalmazó képviselő(k) aláírását és a meghatalmazott(ak) személy aláírás mintáját is tartalmazó meghatalmazás egyszerű másolati példánya.

5. Az ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Nemleges válasz esetén is csatolni kell a nyilatkozatokat.

6. Minősített ajánlattevők:

Minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

7. Felelősségbiztosítás

Az ajánlattevőként szerződő fél köteles felmérni a szerződéskötést megelőzően a szerződéses tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb gazdasági szereplők tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az ajánlattevőként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 50 M HUF/kár/szerződés időtartama.

Az ajánlatkérő a(z) (közös) ajánlattevőtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerződéskötés időpontjára az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.

Az ajánlatkérő a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) ajánlattevőt a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR rendszerben egyéb kommunikáció menüpont alatt kérhető.

8. Műszaki-szakmai ajánlat:

A(z) (közös) ajánlattevőnek szakmai ajánlatában minden adatot, információt, működési elvet, felépítést olyan mélységben kell benyújtania, melynek segítségével egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlott műszaki megoldások maradéktalanul teljesítik a Közbeszerzési Műszaki Leírásban megfogalmazott követelményeket.

A szakmai ajánlatnak minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

# a beárazott tételes költségvetés

# a kivitelezés ütemezése (ajánlati ütemterv, figyelembe véve a szerződés 8.1 pontjában lévő ütemtervet)

# szerződés 9.2 pontja szerinti kifizetés ütemezés

# szakmánkénti rezsióradíjak

# előzetes organizációs terv

Folytatás a II.2.14. pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/10/07 13:00

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/09/2020