Szolgáltatások - 445700-2016

17/12/2016    S244    - - Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság

2016/S 244-445700

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
AK22423
Garibaldi utca 2.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalay Árpád, Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
Telefon: +36 17951474
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Fax: +36 17950833
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nkoh.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nkoh.kormany.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti kormányzati kommunikációs feladatok ellátása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára.

II.1.2)Fő CPV-kód
79000000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretmegállapodás alapján megkötendő, a konkrét munkákra vonatkozó egyedi szerződések műszaki tartalma előre nem meghatározható, az minden esetben a tényleges beszerzési igény felmerülésétől függ. Az elvégzendő feladatok köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed kutatási feladatok, stratégiai tervezés és tanácsadás, grafikai tervezés, integrált reklámügynökségi szolgáltatások, PR ügynökségi szolgáltatások, online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások, valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videó anyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása, szállítás, médiatervezés és vásárlás, valamint rendezvényszervezési feladatok ellátására. A keretmegállapodás alkalmazására, figyelemmel az önként csatlakozókra is, becsülten 1 100-1 300 szervezet köteles, illetve jogosult.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 25 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342200
79822500
79311200
79416000
79821000
79952000
92112000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
NUTS-kód: HU3
NUTS-kód: HUZ
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe, de, adott esetben, más országok is.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A II.2.5) ponthoz tartozóan:

Minőségi kritérium – Név: 49. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3.

Minőségi kritérium – Név: 50. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3.

Minőségi kritérium – Név: 51. Minőségi szempont – Mintafeladat/ Súlyszám: 160.

Minőségi kritérium – Név: 52. Szociális szempont – Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő)/ Súlyszám: 12.

Minőségi kritérium – Név: 53. Szociális szempont – Teljesítésben részt vevő fiatal munkavállalók teljesítéshez szükséges készségekre vonatkozó képzése (fő) / Súlyszám: 12.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 29. Médiavásárlás (megyei napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 30. Médiavásárlás (megyei napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 31. Médiavásárlás (országos napilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 32. Médiavásárlás (országos napilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 33. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 34. Médiavásárlás (heti, kétheti és havilapok, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 35. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 36. Médiavásárlás (közterületi megjelenések, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 37. Médiavásárlás (online, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 38. Médiavásárlás (online, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 39. Médiavásárlás (rádió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 16
Minőségi kritérium - Név: 40. Médiavásárlás (rádió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 41. Médiavásárlás (televízió, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 21
Minőségi kritérium - Név: 42. Médiavásárlás (televízió, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 43. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, kereskedelmi) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 11
Minőségi kritérium - Név: 44. Médiavásárlás (egyéb médiafelület, TCR) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 45. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 46. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (EU-n kívüli, de európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 47. Külföldi médiavásárlás nem online hirdetési felületen (nem európai országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 48. Külföldi médiavásárlás online hirdetési felületen (EU-n belüli országok) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító kedvezmény (%) / Súlyszám: 3
Ár - Súlyszám: 362
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 163-293776
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás a 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/11/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Budapest
1123
Magyarország
Telefon: +36 17462803
E-mail: info@newland.hu
Fax: +36 13710189
NUTS-kód: HU101

Internetcím: http://www.newland.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Lounge Design Szolgáltató Kft.
Nagyenyed u. 16. fsz. 4.
Budapest
1123
Magyarország
Telefon: +36 17462803
E-mail: info@lounge.hu
Fax: +36 13710189
NUTS-kód: HU101

Internetcím: http://www.lounge.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Network 360 Reklámügynökség Kft.
Lisznyai u. 38.
Budapest
1016
Magyarország
Telefon: +36 13988350
E-mail: nagy.brigitta@network360.hu
Fax: +36 13988361
NUTS-kód: HU101

Internetcím: http://www.network360.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Affiliate Network Kft.
Lisznyai u. 38.
Budapest
1016
Magyarország
Telefon: +36 13988350
E-mail: nagy.brigitta@affiliatenetwork.hu
Fax: +36 13988361
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Trinity International Communications Kft.
Miklós tér. 1.
Budapest
1035
Magyarország
Telefon: +36 202443343
E-mail: ugyfelszolgalat@trinity.hu
Fax: +36 17004530
NUTS-kód: HU101

Internetcím: http://www.trinity.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Miklós tér 1.
Budapest
1035
Magyarország
Telefon: +36 16315055
E-mail: iroda@ypartners.hu
Fax: +36 16315055
NUTS-kód: HU101

Internetcím: http://www.youngandpartners.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Sprint Nyomdaipari Szolgáltató és Ügynöki Kft.
Ács u. 12.
Miskolc
3516
Magyarország
Telefon: +36 309840819
E-mail: herczeg.peter@sprintprint.hu
Fax: +36 46560409
NUTS-kód: HU311

Internetcím: http://www.sprintprint.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 25 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

I. Az ár értékelési szemp.ai: 1. Szakemberek ódíjai/S: 18, 2. Grafikai terv./S: 23, 3. Gyártás (dekorációs és marketing eszk.)/S: 9, 4. Gyártás (rekl.ajándék-irodasz.)/S: 1, 5. Gyártás (rekl.ajándék-techn.)/S: 1, 6. Gyártás (rekl.ajándék-utazás)/S: 1, 7. Gyártás (rekl.ajándék-otthon)/S: 1, 8. Gyártás (rekl.ajándék-szabadidő)/S: 1, 9. Gyártás (rekl.ajándék-egészség)/S: 1, 10. Gyártás (rekl.ajándék-játékok)/S: 1, 11. Gyártás (rekl.ajándék-szersz.)/S: 1, 12. Gyártás (rekl.ajándék-ruházat)/S: 1, 13. Gyártás (fotózás)/S: 9, 14. Gyártás (rádió)/S: 11, 15. Gyártás (filmek)/S: 16, 16. Gyártás (utazás és szállítás)/S: 9, 17. Gyártás (nyomdai szolg.)/S: 16, 18. Integr. rekl.üi szolg./S: 56, 19. Integr. rekl.üi tev. (online komm.)/S: 34, 20. Kutatási fea./S: 48, 21. PR üi szolg./S: 50, 22. Stratégiai tervezés és tanácsadás/S: 23, 23. Rendezv.szerv. (helyszín, színpad)/S: 5, 24. Rendezv.szerv. (technika)/S: 5, 25. Rendezv.szerv. (bútor, dekor.)/S: 5, 26. Rendezv.szerv. (catering)/S: 6, 27. Rendezv.szerv. (programok)/S: 5, 28. Rendezv.szerv. (előadók)/S: 5.

II. A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kutatási felad.ok, minőségmenedzsment, PR üi szolg.ok, rendezv.szerv.i felad.ok, médiatervezés és vásárlás, egyes gyártási felad.ok, nyomdai tevékenység, fotózás, promóciós eszk. gyártása, grafikai tervezési felad.ok, integr. rekl.üi szolgáltatások, integr. rekl.üi tevékenység, stratégiai tervezés és tanácsadás, minőségbiztosítási felad.ok, médiatervezés és vásárlás, kommunikációs tevékenység.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/12/2016