Varor - 445705-2021

03/09/2021    S171

Frankrike-Paris: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2021/S 171-445705

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2021/S 149-396089)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: UNICANCER ACHATS
Postadress: 101 rue de Tolbiac
Ort: Paris
Nuts-kod: FR France
Postnummer: 75013
Land: Frankrike
E-post: c-joly@unicancer.fr
Telefon: +33 185343109
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.unicancer.fr
Upphandlarprofil: http://unicancer.e-marchespublics.com

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Marché relatif à l'étude d'implantation, la fourniture, la livraison, la mise en service, la maintenance et le financement associé de salles de Radiologie Interventionnelle pour les CLCC et les EA

Referensnummer: UNICANCER/2021/PPE023
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000 Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 149-396089

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: Date limite de réception des offres
I stället för:
Datum: 28/09/2021
Lokal tid: 12:00
Ska det stå:
Datum: 12/10/2021
Lokal tid: 12:00
VII.2)Övriga upplysningar: