Tjenesteydelser - 445717-2014

Vis forkortet udgave

31/12/2014    S251

Belgien-Bruxelles: »Fremme af indvirkningerne af prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger i Europa over for indkøbere af IKT-løsninger« — SMART 2014/0018

2014/S 251-445717

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, Direktorat F, afdeling F2 — Innovation
Postadresse: kontor: BU25 05/024
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Att: Viorel Peca, kontorchef
Mailadresse: cnect-f2@ec.europa.eu
Telefon: +32 22957843
Fax: +32 22986095

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/all/1374

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=536

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: kommunikationsnet, indhold og teknologi.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Betegnelse for kontrakten
»Fremme af indvirkningerne af prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger i Europa over for indkøbere af IKT-løsninger« — SMART 2014/0018.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Kontraktens emne vedrører:
— etablering af kontakter til primære offentlige indkøbere i forbindelse med ikt-baserede løsninger over hele Europa inden for forskellige sektorer af offentlig interesse, identificering af indkøbere, der har potentiale for at indkøbe innovative ikt-baserede løsninger, og vækkelse af deres interesse med henblik på at påtage sig prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger og deltage i særlige arrangementer vedrørende prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger
— inddragelse af indkøbere med henblik på at markedsføre prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger over for dem, i særdeleshed ved udarbejdelse af et værktøjssæt og bistand til dem i forhold til, hvordan man påtager sig prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger med hensyn til at udforme og gennemføre de relevante udbudsprocedurer vedrørende innovation
— tilrettelæggelse af 1 større EU-dækkende arrangement pr. år — 3 år i alt — (rettet mod beslutningstagere, indkøbere, advokatfirmaer og -virksomheder på indkøbsområdet) for at øge bevidstheden om større initiativer vedrørende prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger i hele Europa og etablere netværk mellem interessenter for at diskutere nye idéer og initiativer om EU-dækkende samarbejde om prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger
— tilrettelæggelse af 9 arrangementer over hele Europa, der er specifikt målrettet mod indkøbere, med henblik på at udbrede tilgange for god praksis og fremme dokumentation af indvirkningen, således at der kan tilskyndes til en mere udbredt anvendelse af prækommercielle offentlige indkøb og offentlige indkøb af innovative løsninger i hele Europa.
II.1.5)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73200000 Konsulentvirksomhed inden for forskning og udvikling, 79950000 Organisering af udstillinger, messer og kongresser

II.1.6)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1)Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 493 600,50 EUR
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af
1. Forståelse af opgaverne. Vægtning 30
2. Buddets tekniske kvalitet. Vægtning 50
3. Arbejdets tilrettelæggelse. Vægtning 20
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2013/S 252-441252 af 31.12.2013

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2014/S 117-205792 af 20.6.2014

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 30-CE-0676541/00-27 Delaftale nr.: 1 - Betegnelse: Parti 1
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28.11.2014
V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 3
Antal bud modtaget elektronisk: 1
V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Officielt navn: Stella Consulting SPRL
Postadresse: avenue des Arts 19
By: Bruxelles
Postnummer: 1210
Land: Belgien
Mailadresse: cschulmerich@stellaconsulting.com
Telefon: +32 22171754
Fax: +32 22171759
Internetadresse: http://www.stellaconsulting.com/

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 493 600,50 EUR
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal måneder: 38
V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Andel: 2,86 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: Europas digitale dagsorden, aktivitet 55.
VI.2)Yderligere oplysninger:
VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode.
VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi, afdelingschefen, Direktorat F, afdeling F2 — Innovation
Postadresse: BU25, 05/32
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Mailadresse: viorel.peca@ec.europa.eu
Telefon: +32 22956125
Internetadresse: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.12.2014