We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 445746-2021

03/09/2021    S171

Poland-Dobryszyce: Solar collectors for heat production

2021/S 171-445746

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 150-398507)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dobryszyce
National registration number: 772-22-59-998
Postal address: ul. Wolności 8
Town: Dobryszyce
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 97-505
Country: Poland
Contact person: Janusz Czapla
E-mail: gmina@dobryszyce.pl
Telephone: +48 4468111168
Internet address(es):
Main address: www.dobryszyce.i-bip.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

Reference number: ZP.271.1.8.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 86 kompletów fabrycznie nowych instalacji solarnych na/w nieruchomościach/budynkach osób prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobryszyce. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji zamontowanych instalacji/urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
31/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 150-398507

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:

Oferta musi zachować ważność do: 04/11/2021

Read:

Oferta musi zachować ważność do: 12/12/2021

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 06/09/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 14/09/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 06/09/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 14/08/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: