Works - 445771-2020

23/09/2020    S185

Poland-Warsaw: Construction work for water projects

2020/S 185-445771

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 137-335980)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-844
Country: Poland
Contact person: Marzena Pomorska
E-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284106
Fax: +48 124301035
Internet address(es):
Main address: http://www.wodypolskie.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejsc

Reference number: 1616/RPI/2020
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) Budowę technicznej przepławki dwuszczelinowej przy jazie w km 4+940 i stopniu bystrzu w km 5+100 biegu rzeki Wisły. Podstawowe parametry: dł. głównej przepławki 244 m, dł. odnogi bocznej przepławki 13 m, ilość komór 47 szt., szer. dna 4,0 m, dł. komory 3,3 m, ilość szczelin 2 szt., szer. szczeliny 0,4 m. b) Przebudowę stopnia-bystrza w km 5+100 biegu rzeki Wisły podpierającego jaz zlokalizowany w km 4+940. Przebudowa polega na wykonaniu nowych gurtów oraz uzupełnieniu istniejącego wypadu, narzutem kamiennym. Podstawowe parametry: długość bystrza 57 m, szer. w dnie na przelewie bystrza 56 m, szer. w dnie na gurcie zamykającym wypad bystrza 70 m, szer. w dnie obniżenia w przelewie bystrza 6,5 m, szer. gurtu przelewu bystrza 3,0 m, szer. gurtu zamykającego wypad 3,0 m.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 137-335980

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
VII.2)Other additional information:

W zawiązku z ograniczeniem liczby znaków w polu sekcji II pkt II.1.1) ogłoszenie zostało opublikowane z niepełną nazwą. Pełna nazwa zamówienia to: „Budowa przepławki dla ryb na prawym brzegu rzeki Wisły omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły w obrębie miejscowości Oświęcim, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż, pow. chrzanowski, woj. małopolskie".

W zawiązku z ograniczeniem liczby znaków w polu sekcji II pkt II.2.13) zamówienie zostało opublikowane z niepełną nazwą programu. Pełna treść pola: „Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ 2.1.2 Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód."