Lieferungen - 445840-2022

12/08/2022    S155

Polen-Katowice: Motorenöle

2022/S 155-445840

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 145-416062)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): ADAM ROSA
E-Mail: ad.rosa@pgg.pl
Telefon: +48 327572909
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-20”.

Referenznummer der Bekanntmachung: 702200630
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09211100 Motorenöle
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa elementów tras kolejek podwieszanych do wymiany w trasach już istniejących dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. – nr grupy 295-20”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania prawne i parametry techniczno-użytkowe określono w SIWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/08/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 145-416062

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert
Anstatt:
Tag: 12/08/2022
Ortszeit: 07:45
muss es heißen:
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 11/11/2022
muss es heißen:
Tag: 14/11/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 12/08/2022
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 17/08/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: