Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tavarat - 445948-2020

23/09/2020    S185

Suomi-Helsinki: Atk-laitteet ja -tarvikkeet

2020/S 185-445948

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2094551-1
Postiosoite: Myllypurontie 1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00920
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Vesa Pirha
Sähköpostiosoite: hankinta@metropolia.fi
Puhelin: +358 974245000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.metropolia.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1097805-3
Postitoimipaikka: Kokkola
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: info@centria.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://web.centria.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0115776-3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@diak.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.diak.fi/
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2617489-3
Postitoimipaikka: Hämeenlinna
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hamk@hamk.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.hamk.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1046216-1
Postitoimipaikka: Vantaa
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: rehtorintoimisto@laurea.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.laurea.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Yrkeshögskolan Arcada Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2553871-2
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: communications@arcada.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.arcada.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Yrkeshögskolan Novia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2059910-2
Postitoimipaikka: Vaasa
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: anbud@novia.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.novia.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=307081&tpk=deb91f43-dfe3-48bb-902d-3d7fd95faa80
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=307081&tpk=deb91f43-dfe3-48bb-902d-3d7fd95faa80
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

IT-laitteet 2020–2025

Viitenumero: 23-2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
30200000 Atk-laitteet ja -tarvikkeet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on työ- ja ammattikäyttöön tarkoitetut IT-laitteet sekä niihin liittyvät oheislaitteet, tarvikkeet ja palvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50312000 Tietokonelaitteiden huolto ja korjaus
30230000 Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet
30237300 Tietokonetarvikkeet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena on työ- ja ammattikäyttöön tarkoitetut IT-laitteet sekä niihin liittyvät oheislaitteet, tarvikkeet ja palvelut.

Hankintajärjestelmän sisäiset hankinnat toteutetaan kevennetyillä kilpailutuksilla hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken.

Tarkempi kuvaus hankintajärjestelmästä ja sen kohteesta on annettu tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä:

— DPS Tuotteet ja palvelut

— DPS Sopimusluonnos

— Hankintasopimusluonnos

— Referenssilomake

— JIT2015 Laitteet

— JIT2015 Yleiset ehdot.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 26/10/2020
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Dynaamista hankintajärjestelmää voidaan jatkaa, jolloin muutoksesta ilmoitetaan uudella hankintailmoituksella.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankinnat kuvataan kevennetyissä kilpailutuksissa.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdokkaan, mahdollisten alihankkijoiden ja ryhmittymän jäsenten tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

Luotettavana selvityksenä hyväksytään Vastuu Groupin Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset, tai vastaavat selvitykset eri viranomaisilta.

Jättäessään osallistumishakemuksen ehdokas vakuuttaa, ettei ehdokasyritys tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ole syyllistynyt julkisista hankinnoista annetuin lain 80 §:ssä mainittuihin rikoksiin eikä ehdokasta koske hankintalain 80 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste.

Valittujen ehdokkaiden tulee toimittaa hankintayksikölle tarkastettavaksi rikosrekisteriotteet hankintalain 79 ja 80 §:ssä mainittujen säännösten mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2024
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/41028/notice/54262

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/09/2020