Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Paslaugos - 446067-2017

09/11/2017    S215

Belgija-Briuselis: Papildomas tyrimas dėl profesinės sąjungos praktikų, susijusių su nediskriminavimu ir įvairove

2017/S 215-446067

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit JUST/04, Programme and Financial Management
Adresas: MO59 04/021
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: JUST-04-CFT@ec.europa.eu
Telefonas: +32 22981708
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2984
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2984
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Papildomas tyrimas dėl profesinės sąjungos praktikų, susijusių su nediskriminavimu ir įvairove.

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72316000 Duomenų analizės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pagrindinis sutarties tikslas – teikti Komisijai profesinės sąjungos praktikų ir (arba) iniciatyvų, susijusių su nediskriminavimu ir įvairove, atnaujintą kokybinę analizę. Tarp diskriminacijos priežasčių, išvardytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 19 straipsnyje, tyrimu, kurį siekiama įgyvendinti šia sutartimi, visų pirma kreipiamas dėmesys į diskriminaciją dėl rasės ar etninės kilmės (įskaitant romų), religijos ar tikėjimo bei seksualinės orientacijos ir lyčių tapatybės priežasčių. Pagrindiniai tikslai yra: 1) nustatyti pagrindinius profesinės sąjungos praktikų ir (arba) iniciatyvų, susijusių su nediskriminavimu ir lygybe, pokyčius nuo 2010 m., 2) nustatyti ir pabrėžti elementus, užtikrinančius tokių pokyčių sėkmę, ir 3) išnagrinėti jų perkėlimo į kitas valstybes nares galimybę.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 350 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
79100000 Teisinės paslaugos
72314000 Duomenų rinkimo ir rūšiavimo paslaugos
79330000 Statistinės paslaugos
79311000 Apklausų paslaugos
71241000 Galimybių studijos, konsultavimo paslaugos, analizė
71620000 Analizės paslaugos
79311300 Apklausų analizavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

rangovo patalpos.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Tikimasi, kad atrinktas konkurso dalyvis:

— nustatys numatytas 15–20 svarbiausių profesinės sąjungos praktikų ir (arba) iniciatyvų išsamiai kokybinei analizei atlikti, remiantis 2010 m. profesinių sąjungų tyrimo išvadomis ir rekomendacijomis,

— nustatys preliminariai 25 ar daugiau naujas svarbias profesinės sąjungos praktikas ir (arba) iniciatyvas, kurios nebuvo įtrauktos į 2010 m. profesinės sąjungos tyrimą,

— atliks ribotą skaičių kokybinių ir lyginamųjų preliminariai 20 profesinės sąjungos praktikų ir (arba) iniciatyvų, kurios buvo nustatytos kaip svarbiausios pagal ankstesnes užduotis, atvejų tyrimų, kurie apima visus klasterius, dėl kurių susitarė iniciatyvinis komitetas, kurių tikslas – 1) nustatyti iniciatyvų ir (arba) praktikų elementus, kurie veda į sėkmę, ir 2) įvertinti jų perleidimo galimybę,

— organizuos vienos su puse dienos trukmės konferenciją, skirtą 1) apmokyti preliminariai 120 profesinės sąjungos atstovų, kurie vėliau veiktų kaip instruktoriai valstybiniu lygiu (t. y. „apmokyti instruktorius“), ir 2) išplatinti tyrimo rezultatus tarp profesinės sąjungos atstovų ir kitų susijusių suinteresuotųjų šalių,

— parengs 2 publikacijų rinkinius ir skaidrių pristatymą.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 350 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 18
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. pirkimo specifikacijas.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/12/2017
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/12/2017
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Atplėšiant vokus, gali dalyvauti 1 kiekvieno konkurso dalyvio atstovas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

D. Britanijos kandidatams arba konkurso dalyviams:

Prašome atkreipti dėmesį, kad Jungtinei Karalystei pasitraukus iš ES, ekonominės veiklos vykdytojų, įsikūrusių trečiosiose šalyse, prieigos prie ES pirkimo procedūrų taisyklės bus taikomos kandidatams ar konkurso dalyviams iš Jungtinės Karalystės, priklausomai nuo derybų rezultato. Jeigu tokia prieiga nenumatyta galiojančiomis teisės nuostatomis, kandidatai ar konkurso dalyviai iš Jungtinės Karalystės gali būti pašalinti iš pirkimo procedūros.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Miestas: Luxembourg
Šalis: Liuksemburgas
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
30/10/2017