Supplies - 446172-2020

23/09/2020    S185

Poland-Lublin: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2020/S 185-446172

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Postal address: ul. Akademicka 13 pok.55
Town: Lublin
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 20-950
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Leśna - Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@up.lublin.pl
Telephone: +48 814456253
Fax: +48 814456730
Internet address(es):
Main address: www.up.lublin.pl
Address of the buyer profile: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://uplublin.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://uplublin.eb2b.com.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części

Reference number: EZ-p/PNO/p-214/9/2020
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 26 części.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu:

1/ dostawę, montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych opisanych w załącznikach nr 1-26 do SIWZ,

2/ serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia,

3/ przedmiot zamówienia fabrycznie nowy

4/ przedmiot zamówienia, który będzie spełniał wymagania Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

5/ dostawę przedmiotu zamówienia transportem na własny koszt do jednostek wymienionych w załącznikach nr 1- 26 do siwz, dotyczy to również napraw jakie mogą wystąpić w okresie trwania gwarancji

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 063 575.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Komora chłodząca do ozonowania wraz z wyposażeniem dla Katedry Chemii

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42981000 Ozone generators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Chemii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 1 – Komora chłodząca do ozonowania wraz z wyposażeniem dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 60 162.60 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: Projekt „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 01.01. 2019 do 31.12.2022 na podstawie umowy nr 029/RID/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Obudowa wyciszająca do pompy próżniowej MS dla Katedry Chemii

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Chemii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 – Obudowa wyciszająca do pompy próżniowej MS dla Katedry Chemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 699.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: Projekt „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 01.01. 2019 do 31.12.2022 na podstawie umowy nr 029/RID/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Termocykler Real- Time PCR dla Katedry Biochemii i Toksykologii

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
38950000 Polymerase Chain Reaction (PCR) equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biochemii i Toksykologii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 3 – Termocykler Real- Time PCR dla Katedry Biochemii i Toksykologii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 53 658.54 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: ZKT/S/20/2020/ZIR

II.2)Description
II.2.1)Title:

System do sekwencjonowania nowej generacji (NGS) dla Instytutu Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434540 Biomedical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 4 – System do sekwencjonowania nowej generacji (NGS) dla Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: Fundusz celowy Rektora UP

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5 – Zatapiarka parafinowa z wyposażeniem dla Katedry Biofizyki

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
38500000 Checking and testing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biofizyki

II.2.4)Description of the procurement:

Część 5 – Zatapiarka parafinowa z wyposażeniem dla Katedry Biofizyki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 27 777.78 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: TKF/S/35/2020/WET

II.2)Description
II.2.1)Title:

Spektometr FTIR z wyposażeniem dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

II.2.4)Description of the procurement:

Część 6 – Spektometr FTIR z wyposażeniem dla Katedry Analizy i Oceny Jakości Żywności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

W części 6 – termin gwarancji jakości co najmniej 24 miesiące ma Spektometr FTIR (długość gwarancji oceniana w kryterium oceny ofert), natomiast na interferometr 10 lat, laser półprzewodnikowy 10 lat oraz na źrodło IR 5 lat,

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 609.76 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: VKA/S/40/2020, subwencja WNoŻiB

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wytrząsarka laboratoryjna z zestawem sit dla Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38436000 Shakers and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 7 – Wytrząsarka laboratoryjna z zestawem sit dla Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 260.16 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: subwencja wydziałowa – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (decyzja Rektora UP R-078/91/2020)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Stanowisko dydaktyczne do badania przepływu płynów (mechanika płynów) dla Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162100 Teaching equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 8 – Stanowisko dydaktyczne do badania przepływu płynów (mechanika płynów) dla Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 72 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 60 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 203.25 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:subwencja wydziałowa – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (decyzja Rektora UP R-078/91/2020)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z systemem spływu skrawka dla Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra I Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt

II.2.4)Description of the procurement:

Część 9 – Półautomatyczny mikrotom rotacyjny z systemem spływu skrawka dla Katedry I Kliniki Chorób Wewnętrznych Zwierząt

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 64 814.81 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: WKW/S/31/2020 – Dyscyplina WET

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mikrotom rotacyjny automatyczny dla Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

II.2.4)Description of the procurement:

Część 10- Mikrotom rotacyjny automatyczny dla Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 79 259.25 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:projekt z Narodowego Centrum Nauki pt.: „Identyfikacja i funkcjonalna charakterystyka mutacji mtDNA w nowotworach złośliwych gruczołu mlekowego u psów na podstawie badań genomicznych, epigenomicznych i proteomicznych” – nr rejestracyjny projektu: 2019/35/B/NZ5/00775

II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparatura do badania właściwości fizycznych materiałów biologicznych dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
38410000 Metering instruments
38310000 Precision balances
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

II.2.4)Description of the procurement:

Część 11 – Aparatura do badania właściwości fizycznych materiałów biologicznych dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 162.60 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: subwencja, TKB/S/6/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw pomiarowy BZT wykorzystujący pomiar manometryczny przy pomocy czujnika ciśnienia dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
38423000 Pressure-measuring equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

II.2.4)Description of the procurement:

Część 12- Zestaw pomiarowy BZT wykorzystujący pomiar manometryczny przy pomocy czujnika ciśnienia dla Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:subwencja MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego Instytutu Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska (RGL/S/34/2020)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Automatyczny licznik kolonii bakteryjnych i stref zahamowania wzrostu dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
38550000 Meters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

II.2.4)Description of the procurement:

Część 13- Automatyczny licznik kolonii bakteryjnych i stref zahamowania wzrostu dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 72 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 47 600.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 40
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: VKT/OŚ/41/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Spektrofotometr dla Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin

II.2.4)Description of the procurement:

Część 14- Spektrofotometr dla Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 585.37 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:LKR/S/49/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lepkościomierz dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
38425200 Viscosimeters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

II.2.4)Description of the procurement:

Część 15- Lepkościomierz dla Katedry Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 15 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 72 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 073.17 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:TKB/S/6/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Spektrofotometr (2 szt) dla Katedry Biochemii

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biochemii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 16- Spektrofotometr (2 szt) dla Katedry Biochemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 23 577.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:– WKB/S/18/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Łaźnia termostatyczna z pokrywą i modułem chłodzącym dla Katedry Biochemii

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
42943000 Thermostatic baths and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biochemii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 17- Łaźnia termostatyczna z pokrywą i modułem chłodzącym dla Katedry Biochemii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 17 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 569.11 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: WKB/S/18/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyparka próżniowa dla Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
38436200 Rotating evaporators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii

II.2.4)Description of the procurement:

Część 18- Wyparka próżniowa dla Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 18 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 512.20 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:subwencja wydziałowa – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii (decyzja Rektora UP R-078/91/2020)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Analizator azotu ogółem metodą Kiejdahla dla Instytutu Produkcji Ogrodniczej

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
38540000 Machines and apparatus for testing and measuring
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Instytut Produkcji Ogrodniczej

II.2.4)Description of the procurement:

Część 19- Analizator azotu ogółem metodą Kiejdahla dla Instytutu Produkcji Ogrodniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 19 do SIWZ.

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 400.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:środki pozostałe z subwencji z 2019 oraz subwencja na rok 2020, OIP/S/51/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoklaw wolnostojący do sterylizacji płynów, pożywek i bakterii dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Instytut Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt

II.2.4)Description of the procurement:

Część 20- Autoklaw wolnostojący do sterylizacji płynów, pożywek i bakterii dla Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 20 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 925.93 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:WCZ/S/12/2020 (środki przeniesione z tematu WCZ/S/12/2019)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Szafa do hodowli medycznych (komora stałego klimatu) dla Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192350 Medical cultivation cabinet
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

II.2.4)Description of the procurement:

Część 21- Szafa do hodowli medycznych (komora stałego klimatu) dla Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 21 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 72 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 56
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: WCZ/S/14/2020 i Limit Rektora dla Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

II.2)Description
II.2.1)Title:

Autoklaw laboratoryjny dla Katedry Fizjologii Zwierząt

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Fizjologii Zwierząt

II.2.4)Description of the procurement:

Część 22- Autoklaw laboratoryjny dla Katedry Fizjologii Zwierząt, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 22 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 829.27 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: WKF/S/32/2020, WKF/32/2019

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do analizy Elisa (czytnik, płuczka) dla Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
38540000 Machines and apparatus for testing and measuring
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

II.2.4)Description of the procurement:

Część 23- Zestaw do analizy Elisa (czytnik, płuczka) dla Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 23 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 12 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 227.64 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:środki z limitu Rektora

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wirówka z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

II.2.4)Description of the procurement:

Część 24- Wirówka z chłodzeniem dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 16 260.16 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania: VKT/S/1/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Spektrofotometr dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

II.2.4)Description of the procurement:

Część 25- Spektrofotometr dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 25 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 390.24 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 28
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródło finansowania:VKT/S/1/2020

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sekwenator następnej generacji dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434540 Biomedical equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL814 Lubelski
Main site or place of performance:

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

II.2.4)Description of the procurement:

Część 26- Sekwenator następnej generacji dla Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 26 do SIWZ

Maksymalny punktowany termin gwarancji jakości wynosi 36 m-cy, jeżeli Wykonawca zaoferuje termin gwarancji jakości krótszy niż 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin gwarancji jakości / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 126 016.26 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Źródła finansowania: Projekt „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” realizowanym od 01.01. 2019 do 31.12.2022 na podstawie umowy nr 029/RID/2018/2019 z dnia 18 grudnia 2018 r.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

a) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych dla niniejszego postępowania,

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy Pzp,

c) wobec, których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629),

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (zgodnie z rozporządzeniem MR w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia):

W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

1/ informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2/ oświadczenie wykonawcy w formie oryginału, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 28 do SIWZ, w następującym zakresie:

A/ oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

B/ oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W zakresie wykazania spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do wszystkich części, Wykonawca złoży:

1/ Folder lub prospekt lub kartę katalogową zawierających fotografie i szczegółowy opis oferowanego urządzenia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Na mocy art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, o którym mowa wart.45 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych. Przepisu art.45ust.1tej ustawy nie stosuje się.

Wobec powyższego Zamawiający nie żąda od Wykonawców przystępujących do postępowania wniesienia wadium.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1/ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V.3.1 ppkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy

2/ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. V.3.1 ppkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3/ Dokumenty o których mowa w ust. V.4 pkt. 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4/ Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. V.4 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. V.4 ppkt 3 stosuje się.

5/ Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. V.3.1 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. V.4 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. V.4 ppkt 3 stosuje się.

6/ W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu

Z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest Pani Anna Buchlińska - Brzozowska, tel. 81 445-60-12,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie: dostawy aparatury naukowo - badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Z podziałem na 9 części, znak sprawy: EZ-p/PNO/p-214/9/2020,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku zawartej umowy przez okres 10 lat (jednakże nie krócej niż okres udzielonej gwarancji i rękojmi);

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określonezostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 29 do SIWZ.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w projekcie umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2020
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zamawiającego https://uplublin.eb2b.com.pl/ w siedzibie

Zamawiającego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pokój nr 45

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1/ formularz Ofertowy - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 27 do SIWZ. (Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

Z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie pliku doc, docx, pdf, xls, xlsx lub innej wynikającej z przepisów prawa i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty).

2/ wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz dotyczący opisu przedmiotu zamówienia w zależności od części postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i/lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 i/lub 6 i/lub 7 i/lub 8 i/lub 9 i/lub 10 i/lub 11 i/lub 12 i/lub 13 i/lub 14 i/lub 15 i/lub 16 i/lub 17 i/lub 18 i/lub 19 i/lub 20 i/lub 21 i/lub 22 i/lub 23 i/lub 24 i/lub 25 i/lub 26 do SIWZ.

UWAGA do ww. pkt. 1 i 2:

W celu złożenia powyższych formularzy opisanych w ppkt. 1 i 2 należy:

A/ pobrać plik z Platformy Zakupowej,

B/ wypełnić komputerowo niezbędne dane,

C/ opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożyć według zasad opisanych w rozdziale III SIWZ.

3/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ),

4/ pełnomocnictwo – oryginał w formie dokumentu elektronicznego, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub kopia urzędowo potwierdzona przez notariusza, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza - w przypadku, gdy upoważnienie do tych czynności nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dotyczy,

5/ pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli dotyczy,

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie w zakładce załączniki informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale I pkt. I.5. SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 31 do SIWZ

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: UZP, KIO
Town: Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

XII.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. XII.2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp”. XII.3. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp „Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5”. XII.4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. XII.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. XII.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. XII.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/09/2020