Usługi - 446221-2015

Wyświetl widok skrócony

19/12/2015    S246

Hiszpania-Alicante: Krajowe i międzynarodowe ekspresowe usługi kurierskie

2015/S 246-446221

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.10.2015, 2015/S 208-376772)

Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), HISZPANIA. Faks +34 965138500. E-mail: procurement@oami.europa.eu


Uwaga:

Procedurę udzielania zamówienia uznano za nieskuteczną.

Zamówienia nie udzielono, ponieważ przetarg został uznany za nieskuteczny.