TED svetainė parengta e. formoms nuo 2022-11-02. Pasikeitė paieška: pritaikykite iš anksto nustatytas ekspertų užklausas. Susipažinkite su pakeitimais svetainės naujienose ir atnaujintuose pagalbos puslapiuose.

Prekės - 446249-2015

Pateikti glaustą rodinį

19/12/2015    S246

Liuksemburgas-Liuksemburgas: Vienkartiniai pagaminto valgio tiekimo reikmenys

2015/S 246-446249

Neišsamiai parengta procedūra

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 10.9.2015, 2015/S 175-317517)

Europos Komisija, Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge, OIL.06 skyrius, 002 sektorius – Pirkimo procedūros ir sutartys, „Jean Monnet“ pastatas, A1/029 biuras, 2920 Liuksemburgas, LIUKSEMBURGAS. Faks. +352 4301-32109. El. p. oil-appels-offres@ec.europa.eu


NB:

Sutartis nebuvo sudaryta.

Sutartis gali būti pakartotinės publikacijos objektas.

Po privalomų produktų savybių analizės ir dėl techninių specifikacijų nesilaikymo paskyrimo etapui nebuvo atrinkta jokių pasiūlymų.