Dodávky - 446249-2015

Zobraziť úsporné zobrazenie

19/12/2015    S246

Luxembursko-Luxemburg: Jednorazové stravovacie položky

2015/S 246-446249

Nedokončené konanie

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 10.9.2015, 2015/S 175-317517)

Európska komisia, do rúk: Úrad pre infraštruktúru a logistiku – Luxemburg, oddelenie OIL.06, sektor 002 „Obstarávacie konania a zmluvy“, budova Jean Monnet, kancelária A1/029, 2920 Luxemburg, LUXEMBURSKO. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu


Poznámka:

Obstarávanie nebolo pridelené.

Obstarávanie sa môže vypísať znovu.

Po analýze povinných vlastností produktu a nesplnení technických špecifikácií nebola žiadna z ponúk zaradená do užšieho výberu pre fázu pridelenia obstarávania.